Miten ratkaista kuntien teknisen toimen osaajapula?

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Vuonna 2022 joka viides kuntien teknisen toimen paikka oli täyttämättä​, selvisi Kuntaliiton kevään 2023 selvityksestä. Asiantuntijoista eläköitymässä noin 40 % seuraavan kahdeksan vuoden aikana​.

Työvoimapulalla on jo ollut vakavia seurauksia: investoinnit viivästyvät, lupien myöntämisessä on viivettä ja rakentamisen sekä elinympäristön laatu voi kärsiä. ​

Tämä työvoimapula haittaa kuntien elinvoimaa, vihreän siirtymän investointeja, kansalaisten sujuvaa arkea ja elinympäristön kestävää kehittämistä.

1. Lainsäätäjälle: Kuntien teknisen toimen osaajapulan helpottamiseksi alaa ohjaava lainsäädäntö on suhteutettava käytettävissä olevaan työvoimaan​

 • Ei lisätehtäviä tai –vaatimuksia varmistamatta ammattitaitoisen henkilöstön riittävää saatavuutta. ​

 • Ei jäykkyyttä työmarkkinoille pätevyysvaatimuksilla tai mitoituksilla. Kiinteistöinsinöörin ja tonttijaon laatijan pätevyysvaatimuksia tulee väljentää​.

 • Tarvitaan kannusteita kuntien yhteistyöhön ja yhteistyötä täytyy joustavoittaa.​

 • Teknisen alan tulevaisuuden työvoimatarpeet ja houkuttelevuus on huomioitava koulutuksen aloituspaikkamäärissä.

 • Tarvitaan ajantasaisia lainsäädännön toimeenpanon oppaita, koulutusta ja kokemusten vaihtoa; erityisesti uuden rakentamislain toimeenpanossa​.

2. Kunnille: Kuntien teknisen toimen työvoimapulan helpottamiseksi kunnat voivat itse vaikuttaa työnkuvien mielekkyyteen ja työnantajan houkuttelevuuteen

 • Lisäämällä yhteistyötä kuntien kesken​.

 • Muodostamalla tehtäväkuvia uudelleen ja tarkastelemalla pätevyysvaatimuksia uudelleen (avustavat ja valmistelevat tehtävät – julkista valtaa käyttävät viranhaltijat)​.

 • Hyödyntämällä ylempiä AMK-tutkintoja myös johtavissa tehtävissä​.

 • Vahvistamalla elinikäisen oppimisen näkökulmaa ja kouluttamalla henkilöstöä​.

 • Näkymällä opiskelijatapahtumissa ja tarjoamalla harjoittelu- ja opinnäytepaikkoja​.

 • Vaalimalla hyvää hallintoa ja päätöksentekokulttuuria; puuttumalla somehäirintään​.

3. Oppilaitoksille​: Kuntien teknisen toimen osaajapulan helpottamiseksi tarvitaan uusia tutkintoja ja opintosisältöjä palvelemaan työelämän tarpeita

 • Uusi yhdyskuntasuunnittelijan maisteritutkinto, johon esim. maantieteen tai yhdyskuntatekniikan koulutuksesta siirtymällä valmistuu kuntien kaavoittajiksi päteviä maistereita​

 • Uusi yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusvalvonnan sisältöjä tukeva rakennusarkkitehdin ylempi AMK​.

 • Kunnallishallinnon sivuainekokonaisuus tekniikan aloille​.

 • Rakennustekniikan aloille rakennusvalvonnan perusteet.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!