Hanke käynnistyy keväällä 2024 - tule mukaan!

Kunnat ja kiinteistöt -verkostohanke

Henkilö katselee rakennusta. Henkilö kuvattu takaapäin.

Kuntien kiinteistöomaisuuden murrosvuodet ovat edessä

Hyvinvointialueiden palveluverkkoratkaisujen myötä kunnat kohtaavat merkittävän haasteen, kun suuri määrä sote-kiinteistöjä jää tyhjilleen. Muutos vaikuttaa negatiivisesti erityisesti pienemmissä kunnissa.

Hyvinvointialueet neuvottelevat kuntien kanssa uusista vuokrasopimuksista ja vuokratasoista vuodesta 2024 alkaen. Neuvotteluissa sovitut ratkaisut vaikuttavat kuntatalouden liikkumavaraan jopa vuosikymmenien ajan. Tyhjenevien kiinteistöjen ongelma kasvaa myös perusopetuksessa oppilasmäärien vähentyessä. 

Verkostohankkeella varmistat asiantuntijatuen murrosvaiheen päätöksenteon tueksi 

 • Yhteisten valtakunnallisten seminaarien kautta rakennettava laaja ymmärrys vaikuttavimmista ratkaisuista sekä benchmarking muihin verkostokuntiin.
 • Työpajojen kautta omalle kunnalle räätälöity tuki.
 • Kuulumalla verkostoon kunnalle muodostuu tilannekuva tyhjien sote kiinteistöjen riskin merkittävyydestä ja kokonaiskuva kiinteistöpolitiikan kehitystarpeista, kunta saa räätälöityä tukea erilaisten jatkovaihtoehtojen taloudelliseen arviointiin ja valintaan sekä asiantuntijatukea päätöksentekoprosessiin.

Verkoston teemat v. 2024-2026

1. Kiinteistökannan strateginen johtaminen

2. Kiinteistöjen talousvaikutukset ja tyhjilleen jäävien kiinteistöjen jatkokäyttö

3. Vuokrasopimusten uusiminen ja tilojen yhtiöittäminen

Avaa kaikki

Kuntaliiton ja FCG:n yhteisen verkostohankkeen sisältö pähkinänkuoressa

 • Verkostohanke on kolmevuotinen ja se toteutetaan vuosina 2024–2026.
 • Verkostohanke sisältää yhteensä kuusi valtakunnallista seminaaria ja kolme räätälöityä kuntakohtaista työpajaa valituissa teemoissa..
 • Hankkeessa nostetaan esille myös edunvalvonta-asioita. 
 • Hankkeessa otetaan huomioon hallitusohjelman mukainen julkisen sektorin tilaohjelma.
 • FCG on vastuussa verkostohankkeen kokonaisuudesta sekä kuntakohtaisesta asiantuntija- ja kehittämistyöstä.
 • Kuntaliitto vastaa verkostohankkeen yhteisistä osioista eli vuosittain järjestettävistä valtakunnallisista seminaareista.
 • Senaatti-kiinteistöjen kuntien tilatietopalvelut tukee ja auttaa kuntia tiloihin liittyvän tietosisällön kokoamisessa Skenarios-käyttöjärjestelmään ja tietojen raportoinnissa.
 • Työskentely käynnistyy keväällä 2024.

Tutustu Kunnat ja kiinteistöt -seminaarien sisältöön

Seminaareihin osallistuvat saavat ajantasaiset tiedot ja laajan ymmärryksen murrosvuosien vaikuttavimmista ratkaisuista

6 yhteistä vuorovaikutuksellista seminaaria, jotka rakentuvat verkoston teemojen varaan:

 • Kiinteistökannan strateginen johtaminen
 • Kiinteistöjen arvonmääritys ja talousvaikutukset kunnalle
 • Vuokrasopimusten uusiminen ja tilojen yhtiöittäminen

Muutoksen johtamista ja toimeenpanoa tukevat ajankohtaistieto ja –katsaukset Kuntaliiton asiantuntijoilta.

Verrokkitietoa ja vertaiskokemuksia samojen haasteiden parissa toimivilta

Työpajat ovat kunnan omaa kehittämistoimintaa, jota voidaan räätälöidä kuntakohtaisesti

 

 • Osana verkostoa kunta voi käyttää kolme kehittämistyöpajaa kunnan omaan kehittämistoimintaan. 
 • Työpajat suunnitellaan ennen verkostohankkeen aloittamista kunnan tarpeiden mukaan ja nivotaan osaksi kunnan omaa työtä. 
 • Työpajat voivat olla yhteiskehittämiseen tähtääviä vuorovaikutteisia tilaisuuksia ja seminaareja sekä siihen liittyvää valmistelua tai muita kehittämistyöhön kytkeytyviä selvityksiä, arviointeja ja vertailuja.

  Toimijoina ovat pääasiassa kuntien poliittinen ja ammatillinen johto, mutta kehittämistyöpajoja voidaan järjestää myös toimialoille, kunnan esimiehille tai kuntalaisille ja sidosryhmille.

  Kuntakohtainen kehittämisen tuki sisältää myös muun tuen ja sparrauksen, työpajojen käytön suunnittelun sekä niihin liittyvän valmistelun ja raportoinnin. Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää organisaation omiin kehittämistarpeisiin räätälöityä muuta konsultointitukea.

Verkostohankkeen hinnoittelu

Verkostohankkeen kuntakohtainen osallistumismaksu on 7000€/vuosi (yhteensä kolmen vuoden aikana 21 000€). 

Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Lisäksi kuntakohtaisen kehittämisen myötä syntyvät asiantuntijoiden matkustuskustannukset laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!