Kuntatalouden tilastot

Kuntatalouden viimeisimmät tilastotiedot teemoittain.

Menot ja tulot

Tietoa kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista kuluista ja tuotoista, ostoista ja hankinnoista, palvelutuotannon kustannuksista sekä maksu- ja myyntituotoista. https://app.powerbi.com/view?r

lateral-image-left

Tilinpäätösanalyysit

Tietoa kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien tilinpäätöksistä ja taloudellisista tunnusluvuista. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDJlNjcyMjEtMzU0NS00Y2QyLTg2ZWUt…

lateral-image-right

Velkaantuminen ja investoinnit

Tietoja kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien velkaantumisesta sekä investoinneista.

lateral-image-left

Talouden tilannekuva, ennusteet ja indeksit

Kuntatalouden tilanne neljännesvuosittain, kuntatalouden pidemmän aikavälin kehitys sekä kunta- ja kansantalouden ennusteet.

lateral-image-right

Kuntaomisteiset yritykset ja liikelaitokset

Tietoa kuntien toiminnasta markkinoilla, kuntien ja kuntayhtymien omistamista yrityksistä sekä liikelaitoksista.

lateral-image-left

Tutustu myös näihin

Kuntien veroprosentit ja -tiedot, sosiaalivakuutusmaksut sekä väestötiedot.

lateral-image-right
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
Aaro Hottinen

Aaro Hottinen

Kuntatalouden tilastoasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2251, +358 46 921 0989
Vastuualueet
  • Kuntatalouden tietoaineistojen käsittely, analysointi sekä visualisointi
  • Asiantuntija- ja kehitystehtävät tilastoasioissa