Kuntatalouden tilastot

Kuntatalouden viimeisimmät tilastotiedot teemoittain.

Menot ja tulot

Tietoa kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista kuluista ja tuotoista, ostoista ja hankinnoista, palvelutuotannon kustannuksista sekä maksu- ja myyntituotoista.

lateral-image-left

Tilinpäätösanalyysit

Tietoa kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien tilinpäätöksistä ja taloudellisista tunnusluvuista.

lateral-image-right

Velkaantuminen ja investoinnit

Tietoja kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien velkaantumisesta sekä investoinneista.

lateral-image-left

Talouden tilannekuva, ennusteet ja indeksit

Kuntatalouden tilanne neljännesvuosittain, kuntatalouden pidemmän aikavälin kehitys sekä kunta- ja kansantalouden ennusteet.

lateral-image-right

Kuntaomisteiset yritykset

Tietoa kuntien toiminnasta markkinoilla, kuntien ja kuntayhtymien omistamista yrityksistä sekä liikelaitoksista.

lateral-image-left

Tutustu myös näihin

Kuntien veroprosentit ja -tiedot, sosiaalivakuutusmaksut sekä väestötiedot.

lateral-image-right

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää