Ammattikorkeakoulutus

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Suomessa on 22 ammattikorkeakoulua, jotka sijaitsevat laajasti ympäri Suomea. Ammattikorkeakouluilla on merkittävä rooli kuntien ja alueiden elinvoimaisuuden tukemisessa ja edistämisessä. Koulutukselle on tyypillistä työelämäkeskeisyys, joten niistä valmistuvat tukevat ja edistävät, yritysten kuntien ja alueiden elinvoimaisuutta.

Kunnat ammattikorkeakoulujen omistajina

Ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiöitä, joissa valtaosassa kunnat ovat omistajina tai osaomistajina. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä konsernirakenteita on myös syntynyt useilla paikkakunnilla. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutustarjontaan, strategisiin linjauksiin ja kehittämiskohteisiin omistajaohjauksen kautta. Ammattikorkeakoulutoiminta edellyttää valtioneuvoston myöntämää toimilupaa. 

Ammattikorkeakouluissa annettava koulutus

Ammattikorkeakoulut kouluttavat ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 210, 240 tai 270 opintopistettä. Ylempi ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 60–90 opintopistettä.

Ammattikorkeakoulut järjestävät myös avointa ammattikorkeakouluopetusta kaikilla koulutusaloilla. Avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnot muodostuvat opetussuunnitelmaan perustuvista opintojaksosuorituksista. 

Ammattikorkeakoulut järjestävät myös erikoistumiskoulutusta, jonka laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutus vastaa työelämän jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin niillä asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Korkeakoulut voivat järjestää erikoistumiskoulutusta maksutta tai periä enintään 120 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden. 

Ammattikorkeakoulut voivat tarjota myös täydennyskoulutusta, joka järjestetään joko liiketaloudellisin perustein tai työvoimakoulutuksena. Täydennyskoulutusta ovat esimerkiksi yrityksille ja yhteisöille laaditut koulutus- ja kehittämisohjelmat sekä avoimesti tarjolla olevat koulutusohjelmat kuten MBA-ohjelmat. 

Ammattikorkeakoulujen rahoitus

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme