Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hanke

Kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä, nuoDo, valmistui helmikuussa 2022. Tilastointijärjestelmän käyttöön on lähtenyt mukaan n. 140 eri kokoista kuntaa!

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Aluehallintoviraston (AVI) sekä Kuntaliiton kesken on käyty keskustelua nuoDon jatkosta hankekauden jälkeen. Aluehallintovirastossa valmistellaan siirto, jonka myötä nuoDo siirtyisi ensi vuoden (2025) alusta AVIn tietotiimin hallinnoitavaksi. Tämä ei todennäköisesti aiheuta kunnissa muutoksia järjestelmän käyttöön. Tiedotamme tarkemmin siirtoon liittyvistä asioista myöhemmin.
Siirrolla taataan nuoDon maksuttomuus sekä kehittämistyö myös jatkossa. Tänä vuonna (2024) järjestelmää kehitetään sovitusti ja hankesuunnitelman mukaisesti Kuntaliiton toimesta.

Mikäli kunnassanne on kiinnostusta ottaa järjestelmä käyttöön, olethan yhteydessä! Järjestelmä ja sen käyttö on maksutonta. Ennen käyttöönottoa ja koulutusta tehdään sopimus kunnan ja Kuntaliiton välille järjestelmän käytöstä. Sopimuspohjan saat Pauliinalta, joka jatkaa hankkeen projektipäällikkönä sekä vastaa jatkossakin järjestelmän käyttäjätuesta ja koulutuksista.

Aluehallintoviraston ylläpitämässä nuorisotilastot.fi -palvelussa on nyt julkaistu avoin tilastosivu nuoDoon kertyneestä datasta. Mikäli haluat oman kuntasi tilastot näkymään Kunta-osioon, olethan yhteydessä Ruth Bammingiin (Ruth.Bamming(at)avi.fi) tai Pauliinaan (yhteystiedot sivun alareunassa.). 
 

nuoDo koulutukset ja palaute

nuoDo -koulutukset jatkuvat vuonna 2024. Otamme vastaan toiveita koulutusten ajankohdiksi. On myös mahdollista järjestää alueellisia koulutuksia tarpeen mukaan niin livenä kuin teamsilla. Koulutukset ovat sisällöltään samankaltaisia, mutta pääkäyttäjäkoulutus on hieman laajempi käyttäjäroolista johtuen. 

nuoDon käyttöoikeuden saat oman kuntasi pääkäyttäjältä ennen koulutusta. Pääkäyttäjäoikeuden saa puolestaan Pauliinalta kun nuoDo -sopimus on vireillä. 

Keräämme palautetta nuoDo -koulutuksista, ohjeista sekä järjestelmästä yleisesti. Voitte laittaa palautetta ja kehittämistoiveita tästä linkistä. 

 

Käyttäjätuki ja nuoDo -klinikat

Klinikat ja käyttäjätuki jatkuvat jälleen elokuussa. Pauliina lomalla 21.6.-31.7.2024.

Mukavaa kesää!

 

Avaa kaikki

Hankkeen tavoitteet

Kehittämishankkeessa luotiin kunnille maksuton dokumentointi- ja tilastointijärjestelmä, joka vastaa kunnallisen nuorisotyön tarpeisiin. Hankkeen avulla vahvistetaan kunnallista nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa. Järjestelmän avulla kunnat sanallistavat ja tilastoivat tekemäänsä nuorisotyötä, jolloin työstä on helpompi viestiä päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille.

Dokumentointijärjestelmän avulla kootaan tietoa paikallisesta nuorisotyöstä ja -toiminnasta sekä järjestämistä koskevista tunnusluvuista. Paikallisen tiedon pohjalta rakentuu kansallinen tieto nuorisotyön toimintaympäristöistä, työn sisällöistä ja kohderyhmistä sekä järjestämisestä. Tuotettavan tiedon avulla voidaan vaikuttaa nuorisotyön kehittämiseen, laatuun ja rahoitukseen sekä nuorten saamaan ja toteuttamaan palveluun. Järjestelmän avulla voidaan kertoa nuorisotyön resurssien käytöstä sekä nuorten kokemuksia saamistaan palveluista ja heidän toteuttamastaan toiminnasta.

Kohderyhmä

Järjestelmän käyttäjiksi ja tiedon tuottajaksi tavoitellaan kunnallisen nuorisotyön työntekijöitä, suunnittelijoita ja johtajia. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä erikokoisissa kunnissa ympäri Suomen.

Järjestelmän aktiivisten käyttäjien lisäksi tuotettua tietoa hyödyntävät paikallisesti ja valtakunnallisesti toimivat asiantuntijat, tutkijat, virkamiehet, poliittiset päätöksentekijät sekä nuorisotyötä rahoittavat tahot.

Kerättävät tiedot

Dokumentaatiojärjestelmä auttaa kuvaamaan kunnallista nuorisotyötä ja -toimintaa määrällisesti ja laadullisesti. Järjestelmään kirjataan missä, mitä ja miten nuorisotyötä tehdään. Toimintaa kuvaavan tiedon lisäksi kerätään tietoa kunnallisen nuorisotyön järjestämisestä ja sen käytössä olevista resursseista.

Paikallisen dokumentoinnin ansiosta syntyy valtakunnallisia vertailu- ja volyymitietoja. Monimuotoinen, erilaisissa ympäristöissä ja eri menetelmin paikallisesti tehtävä nuorisotyö ei sellaisenaan asetu valtakunnallisiin kehyksiin, vaan tätä varten tehdään erillistä määrittely- ja kehittämistyötä yhdessä kuntien kanssa. Kehittyvät valtakunnalliset tunnusluvut ovat hyödynnettävissä myös paikallisessa päätöksenteossa.

Järjestelmän aktiivinen käyttö tekee näkyväksi nuorisotyön ammattilaisten osaamista. Tiedon avulla voidaan nostaa esiin uusia ja kehittyviä käytänteitä. Kehittämisen tuloksia voidaan hyödyntää yksittäisissä kunnissa tai laajemmin koko nuorisotyön kentällä. Dokumentoinnin avulla tuotetaan tietoa myös nuorista, heidän omaehtoisesta toiminnastaan, osallisuudestaan ja luovuudestaan.

Yhteistyötahot

Järjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä eri kokoisten kuntien kanssa. Kunnilla on keskeinen rooli kerättävien tietojen määrittelyssä. Kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu järjestelmän paikallinen käytettävyys. Kunnilla on myös laaja edustus hankkeen ohjausryhmässä. Järjestelmän käyttöönoton myötä kuntien nuorisotyön henkilöstö vastaa tiedon tuottamisesta järjestelmään.

Kuntien ohella yhteistyötä tehdään aluehallintoviraston, nuorisotyön osaamiskeskusten sekä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Järjestelmän teknisestä kehittämisestä vastaa Vincit Oyj.

Hankkeen eteneminen

Dokumentaatiojärjestelmän kehittämistyö alkoi tammikuussa 2021 ja järjestelmän ensimmäinen käyttöversio valmistui helmikuussa 2022. Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä nuoDo, on nyt valmis kuntien käyttöön ja kunnat voivat tulla mukaan maksuttoman järjestelmän käyttäjäksi omassa aikataulussaan.

Kuntaliitto toteuttaa järjestelmään liittyvää koulutusta ja tarjoaa käyttäjätukea.

Hankkeen painopisteinä vuosina 2023-2024 on järjestelmän juurruttaminen, jalkauttaminen sekä jo olemassa olevien toiminnallisuuksien jatkokehittäminen.

Lisätietoja nuoDosta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää