Pienten kuntien edunvalvonta ja kehittäminen

Kuntaliitto tekee pienten kuntien edunvalvontaa ja kehittämistä sekä pienten kuntien verkoston että pienten kuntien neuvottelukunnan kautta. Toiminnan pohjana on vuonna 2019 hyväksytty Kunta maaseudulla – maaseutu kaupungissa – Kuntaliiton maaseutu- ja pienkuntapainopisteet osana asiakkuus ja ohjelmatyötä. 

Kuntaliiton pienten kuntien verkosto 

Kuntaliiton pienten kuntien verkosto tarjoaa edunvalvonta-, keskustelu- ja kehittämisfoorumi pienille kunnille (alle 10 000 asukasta) ja maaseutuasioille. Verkosto on ensisijainen verkosto 159 kunnalle tai kaupungille, ja sen jäseninä ovat kunnan- ja kaupunginjohtajat.  

Marraskuussa 2019 perustetun verkoston valmisteluelimenä toimii puheenjohtajisto, joka edustaa eri kokoisia pieniä kuntia eri puolilta maata. Puheenjohtajiston toimikausi on yksi vuosi. Puheenjohtajisto linjaa verkoston toimintaa, valmistelee kokoukset ja kannanotot sekä osallistuu erilaisiin työryhmiin. 

Verkoston puheenjohtajana toimii Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala

Puheenjohtajistossa vuonna 2024 toimivat: 

Etelä-Suomi: Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi 

Varsinainen jäsen: Jarkko Sorvanto, Lapinjärvi 

Varajäsen: Satu Simelius, Sauvo 

Itä-Suomi: Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

Varsinainen jäsen ja verkoston 1. varapuheenjohtaja: Marjut Ahokas, Ilomantsi 

Varajäsen: Emilia Savolainen, Keitele 

Länsi-Suomi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta

Varsinainen jäsen ja verkoston puheenjohtaja: Juha Herrala, Isojoki 

Varajäsen: Tarja Hosiasluoma, Karvia 

Pohjois-Suomi: Lappi, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa 

Varsinainen jäsen: Pertti Severinkangas, Siikajoki 

Varajäsen: Lauri Laajala, Perho 

Pienten kuntien verkoston alkavan vuoden toimintasuunnitelmassa keskeistä roolia näyttelevät kolme kärkiteemaa, jotka ovat hyvinvointi ja elinvoima, toimintaympäristön muutokset ja isot uudistukset sekä viestintä. Nämä teemat on valittu kuunnellen puheenjohtajiston tarpeita alkavalle vuodelle, ja ne luovat suuntaviivat verkoston kuukausittaisten tapaamisten sekä muun ohjelman suunnittelemiseen. Pienten kuntien verkoston toimintaa rytmittävät kuukausittaisten verkostotapaamisten lisäksi myös niitä edeltävät puheenjohtajiston kokoukset.  

Osa tapaamisista on teemakohtaisia, jolloin myös kyseisen alan toimialajohtajat kutsutaan mukaan. Verkosto tekee lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista asioista liittyen muun muassa lainsäädännön valmisteluun. Verkostolla on edustajia erilaisissa työryhmissä.  

Verkoston viestintää tehdään monella tasolla. Verkostolle lähetetään ajankohtaisia asioita sähköpostitse, Teams-työtilasta löytyvät aineistot ja keskustelu, ja lisäksi käytössä on WhatsApp-ryhmät puheenjohtajistolle ja verkostolle.  

Verkostovastaava: suunnittelija Iira Ainiala

Kuntaliiton johto: varatoimitusjohtaja Timo Reina 

Pienten kuntien neuvottelukunta 

Pienten kuntien neuvottelukunnan verkkosivut löytyvät täältä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista