Lähtökohtia ja tiekartta kunnille TE2024-uudistuksen johtamiseen ja valmisteluun

Mistä tiekartassa on kysymys?

TE-palvelut 2024 -uudistus on mittava kokonaisuus, jossa nykyisin valtion vastuulla olevat sekä työnhakijoiden että työnantajien palvelut siirtyvät kunnille tammikuussa 2025. Kuntaliiton luoma tiekartta viitoittaa tietä kohti vuotta 2025. Tiekartta toimii tukena suuren uudistuksen johtamisessa ja valmistelussa. Tiekarttaa päivitetään lainvalmistelun edetessä ja tiedon karttuessa.

Erilaisista lähtötilanteista huolimatta kaikilla kunnilla on yhteinen tavoite siirtyä hallitusti kohti tulevaa, tähän työhön tiekartta on erinomainen työkalu. Dokumentti jakautuu kolmeen osaan: uudistuksen kansallinen valmistelu, keskeisiä lähtökohtia uudistuksen johtamiseen sekä varsinainen esimerkkisuunnitelmia sisältävä tiekartta. Esimerkkeihin kuuluu muun muassa tarkistuslista, joka konkretisoi tavoiteltavaa tilannetta toiminnan käynnistyessä uudessa palvelurakenteessa. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää