Ideapankki

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Millaisia työllisyydenhoidon suunnitelmia ja projekteja kunnat ovat ehtineet luoda ja toteuttaa ensimmäisen vuoden aikana? Miten uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin on lähdetty vastaamaan? Mitä uutta ja toimivaa on luotu – mitä on vielä tulossa?

Kuntaliitto antoi äänen kokeiluista vastanneille kunnille. Vastauksia käytännön kokemuksiin ja hyväksi havaittuihin malleihin löydät tästä Ideapankista. Ideapankki on päivittyvä tietovaranto kuntien hyväksi havaituista käytänteistä ja matkasta työllisyyden kuntakokeiluissa. Se uudistuu ja päivittyy uusimpien tietojen ja kokemusten myötä – aivan kuten kunnat itsekin!

Lue Ideapankista kuntien kokemuksia siitä, miten resurssiongelmia on saatu ratkaistua yhteistyöllä ja organisoinnilla. Ota selvää, miten pitkäaikaistyöttömien ja TYP-asiakkaiden asioita on edistetty uusilla ratkaisuilla ja oikein kohdennetuilla palveluilla. Huomaa, mitä kaikkea työllisyyteen liittyvillä ekosysteemeillä on voitu organisoida ja toteuttaa laajasti, sekä mitä niissä tapahtuu eri palvelukokonaisuuksien yhdyspinnoilla.

Ideapankin sisällön suunnittelun ja toteutuksen suoritti korkeakouluharjoittelija Usva Aarnivalkea.

KIERTO-hanke Tampereella

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke, jossa luodaan uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille.

lateral-image-right

Kaustisen seudun yhteistyömalli

Kaustisen seutukunta on oiva esimerkki siitä, miten pienetkin kunnat voivat hoitaa TE-palveluita mallikkaasti ja organisoida itsenäisesti työllisyyspalvelunsa

lateral-image-left

Salon malli

Salossa on onnistuttu menestyksekkäästi hoitamaan sekä osatyökykyisten työkyvyn kohenemista että säilymistä opiskelu- tai työkykyisenä. Tukena on vahva yhdyspintatyöskentely.

lateral-image-right

Pirkanmaan laajuinen kuntakokeilu

Pirkanmaalla opitaan kokemuksista, ennakoidaan haasteita ja katsotaan tulevaisuuteen. Miten tällaiseen tulevaisuuteen katsovaan strategiaan on päästy?

lateral-image-left

Kuhmon opinnollistamiskokeilut: pitkäaikaistyöttömyydestä yhteiskunnalliseen osallisuuteen

Sosiaalisen osallisuuden ja minäkuvan kohentamisella voidaan saada pitkään työelämän ulkopuolella olleita asiakkaita yhteiskunnallisesti osalliseksi.

lateral-image-right

Raaseporin ja Hangon kaksikieliset palvelut

Kaksi kuntaa Länsi-Uudeltamaalta muodostivat yhteisen kuntakokeilualueen, joita yhdistää yksi yhteinen asia: ruotsinkielisen väestön suuri osuus.

lateral-image-left

Monialainen työelämäpalvelu Kymenlaaksossa

Ihminen on monitahoinen psykofyysissosiaalinen kokonaisuus, joka rakentuu mielestä, kehosta ja sosiaalisesta tilanteesta. Eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. Monialainen työelämäpalvelu pohjautuu samaan ymmärrykseen kokonaisvaltaisuudesta - asiakkaiden palvelu rakennetaan eri osa-alueista

lateral-image-right