Tietosuoja

Kaksi miestä kävelee.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) tuli voimaan toukokuussa 2016, ja sitä on sovellettu kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Asetus on korvannut vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen rinnalla sovelletaan kansallista tietosuojalakia (1050/2018).

Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Sääntely pyrkii vastaamaan teknologian nopean kehityksen haasteisiin ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan. Tavoitteena on myös vahvistaa säännöt henkilötietojen vapaalle liikkuvuudelle EU:n sisällä.

Uudet tehtävät ja velvollisuudet

Tietosuoja-asetus on tuonut sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille.

Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kuka henkilötietoja saa käsitellä.

Tietosuojaohjeistusta julkisiin hankintoihin

Kuntaliitto on laatinut yhteistyössä Hansel Oy:n, Julkisten hankintojen neuvontayksikön ja Kuntahankinnat Oy:n kanssa ohjeet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen huomioimiseksi julkisissa hankinnoissa. Asetuksen vaatimukset vaikuttavat mm. tietojärjestelmien hankintaan.

Ohjeessa on kiinnitetty huomiota rekisterinpitäjän ja henkilötietojen tietojen käsittelijän asemaan ja velvollisuuksiin sekä keskeisiin sopimusehtoihin. Ohjeen tarkoituksena on auttaa hankintayksiköitä näiden hankinnoissa ja antaa lisätietoa tietosuojaan liittyvistä asioista.

Ohjeen saa ladattua maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta (linkki alla).

Yleiskirje eli yleinen tietosuojaohjeistus kunnille ja kuntayhtymille

Kuntaliiton yleiskirjeessä 14/2017 käydään läpi tietosuoja-asetuksen vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja rekisteröidyn näkökulmasta. Yleiskirjeessä käsitellään myös asetuksen toiminnallisia vaatimuksia ja vaikutuksia sopimuksiin.

Lisää aiheesta

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Lakimies

Työvapaalla 6.9. - 31.12.2021 | Tjänstledig 6.9. - 31.12.2021.

Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • päätöksenteko ja muutoksenhaku
  • julkisuus ja tietosuoja
  • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta