Kuntaliitto kuntien kehittäjäkumppanina

Kuntaliiton tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tehtävänä on edistää kuntien ja koko kunta-alan uudistumista. Haluamme olla luomassa edellytyksiä kuntien kestävälle ja tulokselliselle uudistumiselle sekä elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiselle. Toimintamme perustuu strategisiin valintoihimme

  • askeleen edellä
  • yhteistyötä yli rajojen ja
  • avoin toimintakulttuuri.

Toteutamme TKI-toimintaa verkostomaisesti, laaja-alaisessa yhteistyössä erilaisten kuntien, kunta-alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Verkostomaisen toiminnan avulla haluamme luoda tilaa erilaisille näkemyksille sekä tietoa ja kokemusta arvostavalle yhteistyölle ja vuoropuhelulle.

Kuntalähtöisyys toiminnan ydin

Kuntaliiton TKI-toiminnassa on vuosittain aktiivisesti mukana n. 150 erityyppistä kuntaa eripuolelta Suomea. Laaja-alainen yhteistyö erilaisten kuntien kanssa mahdollistaa aidosti kuntalähtöisen kehittämistoiminnan sekä mahdollisuuden edistää erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien kuntien kehitysmahdollisuuksia. Näin pystymme huomioimaan myös erilaistuvan kuntakentän tarpeet.

Omien tutkimus- ja kehitysprojektien lisäksi Kuntaliitto osallistuu laajasti moniin kunta-alaa kehittävien organisaatioiden projekteihin. Yhteistyö korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa on perusta kestävälle ja luotettavalle tulevaisuuteen katsovalle kehittämistoiminnalle. 

Keskiössä erilaistuvat ja uudistuvat kunnat

Kunnat ovat suurten muutosten keskellä. Kuntien uudistumiskyky ja innovatiivisuus riippuvat kyvystä tunnistaa kuntiin keskeisesti vaikuttavia ilmiöitä ja etsimällä niihin ennakkoluulottomia ratkaisuja. Tehtävämme on edistää kuntakehitystä, jotta kunnat voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisten ja asukkaiden hyvinvoinnin mahdollistajina.

Tulevien vuosien kehittämisen painopisteitämme ovat digitalisaatioon, ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja alueelliseen erilaistumiseen, eriarvoistumiseen sekä demokratian murrokseen liittyvä TKI-toiminta. Päämääränä on, että kunnat ovat entistä vahvemmin paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä.

TKI-toiminnantulokset laajasti hyödynnettävissä

TKI-toimintamme lähtökohtana on, että syntyvät tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä koko kuntakentässä. Laajempia vaikutuksia saadaan silloin, kun lupaavat toimintamallit skaalautuvat laajempaan käyttöön erityyppisissä kunnissa. Skaalautumisen kautta voidaan saada aikaan laajoja taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tästä syystä on tärkeää, että kehittämistyötä tehdään erilaisten ja erilaistuvien kuntien kanssa. Hyödynnämme TKI-toiminnan tuloksia laajasti myös liiton edunvalvonnassa esimerkiksi erilaisten lakien ja säädösten valmistelussa.

Viestimme TKI-toiminnastamme verkkosivuillamme, sosiaalisessa mediassa, verkostoissamme ja eri tilaisuuksissa. Seuraa meitä ja tulee mukaan erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja verkostoihimme. Kehitetään yhdessä maailman parasta kuntakenttää!

Kuntaliiton projektit

Toteutamme tutkimus- ja kehittämistoimintaa projektimaisesti. Asiakaslähtöisyys ja liiton strategia ovat lähtökohtina toteuttaville tutkimus- ja kehittämisprojekteille.

narrow

Kuntaliiton strategia ja tulevaisuus

Strategiassa on hahmotettu toimintaympäristön muutosajureita, Kuntaliiton olemassaolon merkitystä nyt ja tulevaisuudessa sekä mitä liiton toiminnalla tavoitellaan.

narrow
lateral-image-left

Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto on toimialansa edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit.

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista