Verkostoprojektin kausi 2021-2022

Uuden sukupolven organisaatiot

KL_uudet kuvat_2020_vastaantulijat
USO-logo

 

USO on poliittisen ja ammatillisen johdon yhteinen vertaisoppimisverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija.

USO on edelläkävijäverkosto, joka elää ajan hermolla ja pyrkii olemaan askeleen edellä.

Twitteristä USO:n löytää @KL_uso

 

USO-verkostoprojekti kaudella 2021 - 2022: 
Kestävällä kuntajohtamisella kohti edelläkävijyyttä katse kauas piktogrammi

Verkoston teemat kaudelle 2021-2022 ovat:   

 • kestävä kuntajohtaminen
 • strateginen johtaminen
 • toimiva kaksoisjohtaminen

USO 2021-2022 kauden kärkiteema on kestävä kuntajohtaminen, jossa keskiössä on sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteiden integroiminen osaksi kuntien strategisen johtamisen viitekehystä ja toimintaa.

 

Verkoston yhteinen toiminta

 • Kuusi vuorovaikutuksellista seminaaria, jotka rakentuvat verkoston teemojen varaan
  • kestävä kuntajohtaminen
  • strateginen johtaminen
  • toimiva kaksoisjohtaminen
 • Kaksi kuntien luottamushenkilöille suunnattua valmennus- ja vertaistukitilaisuutta: 
  • uuden valtuustokauden alku
  • luottamushenkilön taidot ja toimintatavat
  • vaikuttava luottamushenkilötyöskentely
 • USO-kuntien yhteinen ennakointiprosessi keväällä 2021, jonka pohjalta tehdään tilannekuva-analyysi kuntien strategioiden päivitysten tukemiseksi
 • Muutoksen johtamista ja toimeenpanoa tukevat ajankohtaistieto ja –katsaukset
 • USO-kuntien toimijoiden ja kohderyhmien mukaisesti räätälöidyt vertaiskeskustelut ja kehittämistilaisuudet, joissa mukana asiantuntijasparraajat

 

Kuntakohtainen kehittäminen

Kunnan oman kehittämispajat

Osana USO-verkostoa kunta voi käyttää viisi kehittämistyöpajaa kunnan omaan kehittämistoimintaan.

Työpajat suunnitellaan kunnan tarpeiden mukaan sekä nivotaan osaksi kunnan omaa kehittämistyötä. Työpajat voivat olla yhteiskehittämiseen tähtääviä vuorovaikutteisia tilaisuuksia ja seminaareja sekä siihen liittyvää valmistelua tai muita kehittämistyöhön kytkeytyviä selvityksiä, arviointeja ja vertailuja.

Toimijoina pääasiassa kuntien poliittinen ja ammatillinen johto, mutta kehittämistyöpajoja voidaan järjestää myös toimialoille, kunnan esimiehille tai kuntalaisille ja sidosryhmille.

Kuntakohtainen kehittämisen tuki sisältää myös muun tuen ja sparrauksen, työpajojen käytön suunnittelun sekä niihin liittyvän valmistelun ja raportoinnin. Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää organisaation omiin kehittämistarpeisiin räätälöityä muuta konsultointitukea.

Tilanneanalyysi: mistä olemme tulossa ja minne menossa?

Verkostoon osallistuvista kunnista koostetaan tilanneanalyysi, jossa hyödynnetään tilastoaineistoja sekä muita aineistoja liittyen kunnan elinvoimaan, väestökehitykseen, hyvinvointiin, kuntatalouteen, johtamiseen ja osallisuuteen sekä kestävään kehitykseen.  

Analyysissa kuvataan kunnan asemaa ja kehitystä suhteessa muihin samankaltaisiin kuntiin. Verkostokuntaa verrataan sekä verkostokuntiin että muihin verkostokunnan kaltaisiin kaupunkeihin ja kuntiin. Kuntakohtainen lähtötilanneanalyysi annetaan kuntien käyttöön ja hyödynnettäväksi kunnan omaan kehittämisen ja yhteisen tilannekuvan hahmottamiseen.

Uusi opas kuntien päätöksenteon ja keskusteluilmapiirin kehittämiseksi

Minkälaista käytöstä me hyväksymme kunnassamme toisiamme kohtaan? Entä millainen on meidän kuntamme keskustelukulttuuri? Mitä tehdä silloin, kun joku kunnassa käyttäytyy epäasiallisesti tai päätöksentekoilmapiiri on niin tulehtunut, ettei asiallista keskustelua voida käydä? Entä miten voitaisiin parantaa kunnan eri toimielinten sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäistä vuorovaikutusta?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa USO 6 -verkostossa työstetty opas, jossa esitellään erilaisia ideoita ja vaihtoehtoja kunnan päätöksenteko- ja keskusteluilmapiirin parantamiseksi. Oppaassa annetaan neuvoja itse prosessin aloittamiseen, sen läpivientiin onnistuneesti sekä siihen, mitä sisältöä toimintamalleihin voidaan sopia mukaan. Lisäksi perehdytään lyhyesti luottamushenkilöiden toimintaa koskevaan lainsäädäntöön. Mukana on myös esimerkkejä ja kokemuksia kunnista, joissa on otettu käyttöön jokin toimintamalli.

Pääset julkaisuun täältä. 

Tämän sivun alaosassa myös diasetti toimintamallien pohtimista varten.

Vuonna 2022 järjestetyt tapahtumat:

Vuonna 2021 järjestetyt tapahtumat:

 

Lisätietoja:

Jarkko Majava
Kehityspäällikkö
jarkko.majava@kuntaliitto.fi
050 3252306

Anni Antila
Johtava konsultti
anni.antila@fcg.fi
050 406 3540

Riina Rinta-aho
Projektikoordinaattori
riina.rinta-aho@kuntaliitto.fi
050 5709620

Matkaopas kuntien muutokseen

#Kuntamatkalla - Matkaopas kuntien muutokseen on Kuntaliiton kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön. Matkaopas on tehty yhteistyössä matkakohteiden kanssa. Opas tuo esille sitä kaikkea ajankohtaista muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä on löydetty Kuntaliiton verkostoissa

lateral-image-left

Hae lisää

tags