Verkostoprojektin kausi 2023-2024

Uuden sukupolven organisaatiot

KL_uudet kuvat_2020_vastaantulijat
USO-logo

 

USO on poliittisen ja ammatillisen johdon yhteinen vertaisoppimisverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija.

USO on edelläkävijäverkosto, joka elää ajan hermolla ja pyrkii olemaan askeleen edellä.

Twitteristä USO:n löytää @KL_uso

Huomaathan, että USO 6 -kauden materiaalit löytyvät täältä.

 

USO-verkostoprojekti kaudella 2023 - 2024: 
Uudistuvien kuntien johtaminen

Verkoston teemat kaudelle 2023-2024 ovat:

 • Strateginen ja kestävä johtaminen
 • Uudistuvat kuntaorganisaatiot ja poikkihallinnollinen johtaminen 
 • Yhdyspinnoilla johtaminen ja yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa

USO 2023-2024 -kauden kärkiteema on uudistuvien kuntien johtaminen, jossa keskiössä on kuntien johtamisen tukeminen ja tuki kunnille erilaisten muutosten – kuten hyvinvointialueuudistuksen ja TE 2024 palvelu-uudistuksen – keskellä.

Verkoston valtakunnallinen toiminta

Verkoston valtakunnallinen toiminta koostuu erilaisista valtakunnallisista seminaareista, ajankohtaisiin aiheisiin keskittyvistä työseminaareista, säännöllisistä yhdyshenkilötapaamisista sekä muista kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille räätälöidyistä vertaiskeskusteluista ja kehittämistilaisuuksista. Vuosina 2023-2024 valtakunnallinen toiminta koostuu:

 • 4 yhteisestä vuorovaikutuksellista seminaarista, jotka rakentuvat verkoston teemojen varaan:
  • Strateginen ja kestävä johtaminen
  • Uudistuvat kuntaorganisaatiot ja poikkihallinnollinen johtaminen
  • Yhdyspintojen johtaminen ja yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa
 • 4 kuntien kehittäjien ja yhdyshenkilöiden yhteisestä työseminaarista
 • Muutoksen johtamista ja toimeenpanoa tukevista ajankohtaistiedoista ja –katsauksista
 • Säännöllisistä kuntien yhdyshenkilötapaamisista
 • USO-kuntien toimijoiden ja kohderyhmien mukaisesti räätälöidyistä vertaiskeskusteluista ja kehittämistilaisuuksista, joissa mukana asiantuntijasparraajat

Kuntakohtainen kehittäminen

Kunnan oman kehittämispajat

Osana USO-verkostoa kunta voi käyttää viisi kehittämistyöpajaa kunnan omaan kehittämistoimintaan.

Työpajat suunnitellaan kunnan tarpeiden mukaan ja nivotaan osaksi kunnan omaa kehittämistyötä. Työpajat voivat olla yhteiskehittämiseen tähtääviä vuorovaikutteisia tilaisuuksia ja seminaareja sekä siihen liittyvää valmistelua tai muita kehittämistyöhön kytkeytyviä selvityksiä, arviointeja ja vertailuja.

Toimijoina ovat pääasiassa kuntien poliittinen ja ammatillinen johto, mutta kehittämistyöpajoja voidaan järjestää myös toimialoille, kunnan esimiehille tai kuntalaisille ja sidosryhmille.

Kuntakohtainen kehittämisen tuki sisältää myös muun tuen ja sparrauksen, työpajojen käytön suunnittelun sekä niihin liittyvän valmistelun ja raportoinnin.

Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää organisaation omiin kehittämistarpeisiin räätälöityä muuta konsultointitukea.

Tilanneanalyysi: mistä olemme tulossa ja minne menossa?

Verkostoon osallistuvista kunnista koostetaan tilanneanalyysi, jossa hyödynnetään tilastoaineistoja sekä muita aineistoja liittyen kunnan elinvoimaan, väestökehitykseen, hyvinvointiin, kuntatalouteen ja kestävään kehitykseen. Tilanneanalyysi rakentuu huomioimaan hyvinvointialueuudistuksen ja TE-uudistuksen vaikutukset kuntiin.

Analyysissa kuvataan kunnan asemaa ja kehitystä suhteessa muihin kuntiin. Verkostokuntaa verrataan sekä verkostokuntiin että muihin verkostokunnan valitsemiin samankaltaisiin kaupunkeihin ja kuntiin.

Kuntakohtainen tilanneanalyysi annetaan kuntien käyttöön ja hyödynnettäväksi kunnan omaan kehittämisen ja yhteisen tilannekuvan hahmottamiseen.

Lisätietoja verkostohankkeesta antavat:

Jarkko Majava
Kehittämispäällikkö
jarkko.majava@kuntaliitto.fi
050 3252306

Anni Antila
Johtava konsultti
anni.antila@fcg.fi
050 406 3540

Santeri Lajunen
Konsultti, USO-projektikoordinaattori
santeri.lajunen@fcg.fi
044 019 1113

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista