Kunnan päätöksenteko

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Keskeiset huomioon otettavat säännökset ovat hallintolain säännökset selvittämisvelvollisuudesta sekä kuntalain ja hallintolain säännökset vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta. Lisäksi kuntalain ja hallintolain esteellisyyssäännökset tulee huomioida.

Jos henkilön esteellisyys on tulkinnanvarainen, paras ratkaisu on oma-aloitteinen vetäytyminen asian käsittelystä.

Menettelyvirhe voi kumota kouluverkkoa koskevan päätöksen

Koulun lakkauttamista koskevasta päätöksestä tehty valitus voi menestyä vain laillisuusperusteella ja käytännössä vain menettelyvirheen perusteella. Hallinto-oikeus ei pysty kumoamaan kunnan päätöstä nimenomaan sen takia, että kouluverkon supistuminen vanhempien mielestä pedagogisista syistä on lasten haitaksi. On tärkeätä, että koulun lakkauttamista koskevat päätökset valmistellaan huolellisesti, jotta menettelyvirheiltä vältyttäisiin.

​Koulun lakkauttamista koskeva päätös ei saa tulla kuntalaisille yllätyksenä, sillä hallintolain säännöstä vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta ei voida jättää huomiotta.

Muutoksenhakuoikeus kouluverkkoasiassa on ainoastaan kunnan jäsenillä, muun muassa kunnan asukkailla. Sen sijaan sellaisia asianosaisasemassa olevia, jotka voisivat asianosaisasemansa perusteella hakea päätökseen muutosta, ei katsota olevan.

Kouluverkkopäätöksissä huomioitava esteellisyydet

Esteellisyyskysymykset nousevat aina esille, koska niin monella valmistelijalla ja päättäjällä tai heidän läheisillään on intressejä asiassa. Intressit liittyvät useimmiten työpaikan mahdolliseen vaihtumiseen tai siihen, että oma tai läheisen lapsi joutuu mahdollisesti vaihtamaan koulua.

Hyödynnä Kuntaliiton e-julkaisu

Julkaisussamme Päätöksenteko kouluverkon muutoksissakäsitellään niitä päätöksentekomenettelyn vaiheita, jotka tulevat vastaan silloin, kun kunnassa valmistellaan yhden tai useamman koulun lakkauttamista koskeva asia valtuuston päätettäväksi.

Lisäksi käymme läpi, mitä muita oppilaita ja henkilöstöä koskevia päätöksiä kunnan on tehtävä seurauksena koulun sulkemisesta.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Lainsäädäntöä

Oikeuskäytäntöä

Muuta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.