Tuotteet talousjohtamisen tueksi

Asiantuntijapalveluiden ydinkokonaisuus

Kuntaliiton talousasiantuntijat palvelevat seuraavissa teemoissa: budjetointi ja taloussuunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös, konserniohjaus ja omistajapolitiikka, kuntatalouden tilastot, kuntatalous ja valtio, kustannuslaskenta, pääekonomistin palsta, tarkastus ja valvonta, tuloksellisuus, valtionosuudet, varainhankinta ja sijoitustoiminta sekä verotus. 

Lisäksi tarjolla on useita tuotteita talousjohtamisen tueksi.

Maksuttomat palvelut

Jakoavain-työkalu sote-uudistuksen vaikutuksista
Jakoavain on Excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan soteuudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskelman eriin vuonna 2023–2027. Jakoavaimella voi myös simuloida esimerkiksi sote-kulujen muutoksen vaikutusta kunnan talouden tasapainoon ja uuden kunnan valtionosuuksiin (muutosrajoitin).

Taloustorstai-verkkolähetykset
Taloustorstai on ajankohtaiskatsaus kuntatalouteen ja visuaalinen väline ytimekkääseen tiedonvälitykseen sekä keskustelun pohjaksi.

Kunnan kustannusrakenne -sovellus
Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin.

Valtionosuuslaskuri
Työväline kunnan valtionosuusrahoituksen määrän arviointiin.

Kustannuslaskentaoppaan liitteet
Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskentaoppaan valmiita excel-pohjaisia laskureita voi käyttää hyväksi mm. katetuoton, poistojen, leasingin ja kustannusperusteisen budjetoinnin suunnittelussa ja laskennassa.

Maksulliset palvelut

Kuntakohtainen verotulojen ennustekehikko
Ennustekehikko on tarkoitettu talousjohdon tueksi verotulojen ennustamisen apuvälineeksi.

Kuntien tunnusluku- sekä palvelutoiminnan nettokustannusten aikasarjat
Tiedostoissa esitetään pitkät aikasarjat kuntien keskeisistä talouden tunnusluvuista sekä nettokustannuksista.

Kuntien tuottavuusvertailu
Vertailu mahdollistaa tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluista. 

Kuntatalouden kuntotarkastus
Tarkastuksessa kunnan taloutta ja elinvoimaisuutta arvioidaan useiden muuttujien näkökulmasta.

Tiedolla johtamisen verkostohanke
Hanke tukee kuntia automatisoituvan talousraportoinnin muutoksessa, palveluluokituksen haltuun ottamisessa ja talouden pitkäjänteisessä tasapainottamisessa.

Kestävä kuntatalous -verkostohanke
Hanke tarjoaa kunnille konkreettista tukea, osaamista ja uusia työkaluja talouden kestävyyden parantamiseksi ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi.

Tutustu myös näihin:

Talousaiheiset sähköpostilistat
Nopein ja kattavin kanava talousasioiden tiedottamiseen

Elinvoima ja talous -uutiskirje
Keskeiset, ajankohtaiset taloutta ja elinvoimaa koskevat uutiset

Julkaisut
Lisää luettavaa taloudesta Kuntaliiton verkkokaupassa

Palvelusähköposti kuntatalous
Kysy taloudesta, me vastaamme

Elinvoima ja talous -yksikön henkilöstö
Aina tukena talousasioissa

Tarjolla myös FCG-koulutuksen monipuolinen kurssitarjonta

FCG:n koulutuskalenteri

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme