Vaalit

Kuntavaalit

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina samanaikaisesti aluevaalien kanssa. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai on pääsiäispäivä, vaalipäivä on pääsiäistä edeltävä sunnuntai.

Vuoden 2021 kuntavaalit toimitettiin 13.6.2021. Valtuustojen toimikausi alkoi 1.8.2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.

Oikeusministeriöllä ylimpänä vaaliviranomaisena on yleisvastuu vaalien toimittamisesta.

Valtuusto, kunnan ylin toimielin

Kuntavaaleissa kunnan asukkaat valitsevat valtuuston, joka on kunnan ylin toimielin. Kuntalaissa säädetään valtuuston lakisääteisistä tehtävistä.

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jos valtuusto ei tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan kuntalaissa säädetty kunnan asukasluvun mukaan määräytyvä vähimmäismäärä.

Lainsäädännöstä

Ensimmäinen kunnallisvaaleja koskeva laki annettiin vuonna 1917 ja ensimmäiset kunnallisvaalit toimitettiin vuonna 1918. Nykyisin keskeisin laki on vaalilaki (714/1998), johon on koottu kaikkia vaaleja koskevat säännökset.

Kuntavaalit ovat kunnille tärkeimmät vaalit myös siitä näkökulmasta, että kunnan oma keskusvaalilautakunta on näissä vaaleissa vaalilain mukaisesti vaalien keskeisin vaaliviranomainen.

Äänioikeudesta kuntavaaleissa ja vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään kuntalaissa.

Kuntavaalien nimi oli kunnallisvaalit 1.5.2015 asti.

Vaalikelpoisuus

Yleistä vaalikelpoisuudesta ja kotikunnasta löydät tietoa toiselta sivultamme.

 

Lisää aiheesta

Yleiskirjeitä

Tutustu myös

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.