Kaupunkikehittäminen

Kuntaliiton kaupunkipoliittisena missiona on auttaa kaupunkeja onnistumaan tehtävissään ja vaikuttaa valtiotasolla kaupunkipolitiikkaan. 

Tuomme suomalaisen kaupunkipolitiikan kenttään ajantasaista tietoa kaupungistumisesta ja sen trendeistä, tunnistamme muuttuvat kaupunkispesifit ilmiöt ja määritämme kaupunkipolitiikan strategisia sisältöalueita.

Tehtäviimme kuuluu kaupunkipolitiikan ydinsisältöjen sekä eri kokoisten kaupunkien tarpeiden tunnistaminen. Toimimme kaupunkien edunvalvojana valtion työryhmissä ja eri foorumeilla. 

Olemme aktiivinen toimija hyvien käytäntöjen kokoamisessa ja kokemusten jakamisessa kaupunkien, ministeriöiden, yliopistojen, korkeakoulujen, muiden oppilaitosten sekä yrityskentän välillä. Tuemme kaupunkeja teemallisten yhteyksien löytämisessä ja keskinäisessä verkostoitumisessa.

Osana kaupunkipoliittista toimintaohjelmaamme tuemme kaupunkiseudullisen suunnittelun kehittämistä Kuntaliiton, MAL-verkoston ja ympäristöministeriön yhteishankkeessa kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit. Hankkeen tavoitteina on kaupunkiseudullisen suunnittelun kehittäminen elinvoiman ja kestävyyden näkökulmista eri kokoisilla kaupunkiseuduilla yhdessä kaupunkiseutujen kanssa sekä lisätä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Lue lisää hankkeesta täältä.

Vaikutamme osaltamme myös eurooppalaiseen kaupunkipolitiikkaan. Kaupunkivetoisen koronakriisin jälkeen on odotettavissa kaupunkipolitiikan aktivoituminen myös Euroopan tasolla, ja näissä foorumeissa tarvitaan aktiivista otetta suomalaisten kaupunkien näkökulmien esille tuomiseen.

Haluamme kannustaa ja innostaa kaupunkilaisia, kaupunkeja ja niiden päättäjiä aktivoitumaan kaupunkipolitiikassa.

Kaupunkiryhmä

Kaupunkikehittämisen palvelujen parissa Kuntaliitossa työskentelee Kaupunkitiimi, johon on koottu liiton asiantuntijoita eri toimialoilta työskentelemään erityisesti kaupunkikysymysten parissa.

Kaupunkitiimi toimii keskeisenä työskentelyfoorumina ja tekee esityksiä Kuntaliiton kaupunkipolitiikan sisältöön ja kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä, kutsuu kuultavakseen ulkoisia asiantuntijoita ja tekee Kuntaliiton kaupunkipolitiikan kehittämiseen tähtääviä selvityksiä ja hanke-ehdotuksia.

 

Henrik Lönnqvist

Henrik Lönnqvist

Kaupunkikehityspäällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
Vastuualueet
  • Kuntaliiton kaupunkipoliittisen työn valmistelu ja kehittäminen
  • Kuntaliiton sisäisen kaupunkipolitiikkatyön koordinaatio
  • Uuden kaupunkitiedon tuottaminen