Kaupunkikehittäminen

kaupunki

Kuntaliiton kaupunkipoliittisena missiona on auttaa kaupunkeja onnistumaan tehtävissään ja vaikuttaa valtiotasolla kaupunkipolitiikkaan.

Tuomme suomalaisen kaupunkipolitiikan kenttään ajantasaista tietoa kaupungistumisesta ja sen trendeistä, tunnistamme muuttuvat kaupunkispesifit ilmiöt ja määritämme kaupunkipolitiikan strategisia sisältöalueita. Käynnissä olevassa Kaupunkiin! -projektissa tarkastelemme, miltä muun muassa väestönkehitykseen, työpaikkoihin, ekologiseen kestävyyteen, talouteen ja palvelurakenteeseen sekä elinvoimaan liittyvät kysymykset näyttäytyvät 23 kaupungin (C23) valossa.

Tehtäviimme kuuluu kaupunkipolitiikan ydinsisältöjen sekä eri kokoisten kaupunkien tarpeiden tunnistaminen. Toimimme kaupunkien edunvalvojana valtion työryhmissä ja eri foorumeilla.

Olemme aktiivinen toimija hyvien käytäntöjen kokoamisessa ja kokemusten jakamisessa kaupunkien, ministeriöiden, yliopistojen, korkeakoulujen, muiden oppilaitosten sekä yrityskentän välillä. Tuemme kaupunkeja teemallisten yhteyksien löytämisessä ja keskinäisessä verkostoitumisessa.

Vaikutamme osaltamme myös eurooppalaiseen kaupunkipolitiikkaan. Kaupunkivetoisen koronakriisin jälkeen on odotettavissa kaupunkipolitiikan aktivoituminen myös Euroopan tasolla, ja näissä foorumeissa tarvitaan aktiivista otetta suomalaisten kaupunkien näkökulmien esille tuomiseen.

Haluamme kannustaa ja innostaa kaupunkilaisia, kaupunkeja ja niiden päättäjiä aktivoitumaan kaupunkipolitiikassa.

Kaupunkitiimi

Kaupunkikehittämisen palvelujen parissa Kuntaliitossa työskentelee Kaupunkitiimi, johon on koottu liiton asiantuntijoita eri toimialoilta työskentelemään erityisesti kaupunkikysymysten parissa.

Kaupunkitiimi toimii keskeisenä työskentelyfoorumina ja tekee esityksiä Kuntaliiton kaupunkipolitiikan sisältöön ja kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä, kutsuu kuultavakseen ulkoisia asiantuntijoita ja tekee Kuntaliiton kaupunkipolitiikan kehittämiseen tähtääviä selvityksiä ja hanke-ehdotuksia.

Kauko Aronen

Etunimi
Kauko
Sukunimi
Aronen
Kaupunkitutkimuspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2515
Kännykkä
+358 50 557 0578
Vastuualueet
  • kaupunkipolitiikka
  • kaupunkitutkimus
  • kuntauudistuksen muutostuki
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntaliiton johto
Tilastoasiantuntijat