Perintä

Saatavan vanhentuminen

Laki velan vanhentumisesta (728/2003) eli vanhentumislaki on velvoitteiden vanhentumista koskeva toissijainen yleislaki, jonka soveltamista rajoittavat erityissäännökset.

Laki koskee rahavelan vanhentumisen lisäksi myös muita velvoitteita, jotka koskevat rahaa, tavaroita, palveluja tai muita suorituksia. Tältä osin laki poikkeaa korkolaista, joka koskee vain rahasaamisia.

Vanhentumislain soveltamisen kannalta ei ole merkitystä, onko velka syntynyt sopimuksen perusteella vai suoraan lain nojalla. Yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta, joka on katkaistavissa vanhentumislaissa säädetyin tavoin.

Kuntien saatavien osalta vanhentumislaki koskee yksityisoikeudellisia saamisia ja velvoitteita. Lain soveltamissäännös on kirjoitettu siten, että lain 1 §:n 2 momentissa on säädetty poikkeukset lain yleisluontoisuudesta.

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
siviililakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
  • sopimusoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • perintä ja saatavan vanhentuminen
  • yhtiöoikeus
  • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet