Kuntien ja kuntayhtymien yhteistoiminta

Sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta

Kuntalain 54 §:ssä säädetään mahdollisuudesta tehdä sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta. Säännöksen mukaan laissa kunnalle, kuntayhtymälle tai sen viranomaiselle säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, voidaan sopimuksella antaa virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. Sopimus voidaan tehdä myös kunnan ja kuntayhtymän välisenä

Tehtävä voi sisältää julkisen vallan käyttöä ja tehtävän hoitaminen virkavastuulla sisältää myös mahdollisen esittelytehtävän toimielimelle. Sopimuksia on tehty mm. rakennustarkastajan, terveystarkastajan sekä ympäristönsuojelutarkastajan tehtävien hoitamisesta.

Sopimukseen on otettava tarpeelliset määräykset ainakin

  • tehtävän sisällöstä,
  • tehtävän hoidon seurannasta,
  • kustannusten perusteista ja jakautumisesta sekä
  • sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta.

Viranomaistehtävän hoitamista koskeva sopimus voidaan sopia olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan. Sopimuksen päättämiseen liittyvistä menettelytavoista kuten irtisanomisajasta ja irtisanomistavasta tulisi myös ottaa sopimukseen määräykset.

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku viranhaltijan päätöksiin tapahtuu siten kuin haettaisi muutosta kunkin kunnan viranhaltijan päätökseen. Viranhaltijapäätöstä koskeva oikaisuvaatimus tai valitus käsitellään siis sen kunnan menettelysäännösten ja oikeuspaikan mukaan, jota päätös koskee.

Muutoksenhakumenettely tulee kuitenkin aina tarkistaa, sillä erityislaeissa saattaa olla edellä olevasta poikkeavia säännöksiä. Esim. laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 469/1979.

 

Lue lisää

Muutoksenhaku

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.