Valtiontuki

Oikeuskäytäntöä

Tälle sivulle olemme koonneet keskeisiä hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä valtiontuesta. EU-tasoisia ratkaisuja antaa EU:n valtiontukiasioissa EU-komissio sekä Euroopan unionin tuomioistuin. 

Tuomioistuimet eivät julkaise kaikkia päätöksiään verkossa. 

Korkein hallinto-oikeus

EU:n valtiontukisäännösten noudattaminen

 • 17.12.2015/3738 KHO:2015:180
  Kunnallisasia - Kunnan toimiala - Valtiontuki - Kunnan omistama kiinteistöyhtiö - Hirsirakentamisen edistäminen - Työllisyyden edistäminen - Pääomasijoitus - Osakemerkintä - Valtiontuen edellytykset - Taloudellinen etu - Markkinataloudessa toimivan yksityisen sijoittajan kriteeri - Taloudellisen edun valikoivuus - Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan - Kilpailun vääristyminen
   
 • 1.9.2015/2290 KHO:2015:126 Valtiontuki - Esteellisyys - Yleislausekejäävi - Osakekauppa - Osakaslainojen muuttaminen sijoitukseksi - Lunastuslauseke - Jäsenyys yhtiön hallituksessa - Muu erityinen syy - Arviokirja
   
 • 22.5.2015/1344 KHO:2015:76 Valtiontuki - Kunnan toimiala - Omavelkainen takaus - Vastavakuus - Yrityskiinnitys - pk-yritys - Sidosyritys - Omistusyhteysyritys - Komission takaustiedonanto - Komission suositus
   
 • KHO 6.11.2014 Muu päätös 3412/2014 (Valkeakosken kaupunki) Takaus myönnetty valtiontukisäännösten mukaisesti. 
   
 • KHO 2.9.2014 Muu päätös 2562/2014 Valtiontuki - ilmoitusmenettely

Takaisinperintä

 • 13.1.2015/50 KHO:2015:7 Valtiontuki - Takaisinperintä - Komission päätöksen täytäntöönpano - Yrityssaneeraus - Tuen määrä

Kysymys oli kiellettyä valtiontukea koskevan komission päätöksen täytäntöönpanosta. 
Ratkaistavana oli kansallisten valtiontuen takaisinperintää koskevien hallintopäätösten ja hallinto-oikeuden päätöksen laillisuus. Arvioitavana olivat päätöksistä ilmenevän valtiontuen takaisinperinnän perusteet ja määrä komission päätöksen asettamissa rajoissa. 

Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan muun ohella, että kaupunginhallitus valtiontukiviranomaisena oli niin sanotun menettelyasetuksen ja kansallisen lain nojalla ollut velvollinen tekemään päätökset kaupungin aikaisemmin myöntämän komission päätöksessä tarkoitetun kielletyn valtiontuen takaisinperinnästä. Mainittuun velvollisuuteen ei vaikuttanut, että valtiontuen saaja oli yrityksen saneerauksesta annetun lain tarkoittamassa yrityssaneerauksessa. 

Kunnan yleinen toimiala

***
Linkit johtavat Finlexiin, pl. KHO:n Muu päätös -ratkaisut, jotka menevät KHO:n verkkosivuille.

 

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa

Valtiontukiseminaarikierroksen 2015 luentomateriaali (ks. kohta Liitteet)
Kuntaliiton, TEM:n ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetty luentokierros Helsinki - Rovaniemi - Oulu - Turku - Tampere ja Kuopio. Materiaalissa käydään läpi keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta

Takauksen antamisen edellytykset kunnissa

EU:n valtiontuki kiinteistönkaupassa
 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!