Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit – vertaistuki ja hyvät käytännöt

MAL-verkoston, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön yhteistyöhankkeessa (1.3.2022–15.2.2023) kartoitettiin kaupunkiseudullisen suunnittelun lähtökohtia ja nykytilaa, pureuduttiin yhteistyön kehittämistarpeisiin ja tunnistettiin hyviä käytäntöjä jaettavaksi kaupunkiseutujen kesken.

Tavoitteena oli edistää ennakoivaa ja visioivaa kaupunkiseudullista kehittämistä sekä parantaa kaupunkiseutujen kuntien valmiuksia tehdä yhteistä suunnittelua. Erityisenä painopisteenä oli kaupunkiseutujen kestävyys ja elinvoima.

Hanke alkoi kaupunkiseutusuunnittelun nykytilaa kartoittavalla kyselyllä sekä syventävillä keskusteluilla hankkeeseen osallistuneiden yhdeksän kaupunkiseudun kanssa (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Kotka-Hamina). Alkukartoitukseen kuului myös kansainvälisten hyvien käytäntöjen tunnistaminen.

Hankkeen vuorovaikutusosiossa järjestettiin yhteensä neljä työpajaa, joissa tunnistettiin suunnitteluprosessiin ja keskeisiin suunnitteluteemoihin liittyviä haasteita ja hyviä käytäntöjä suunnittelun tueksi. Vuorovaikutusosion fasilitoi Ramboll Finland Oy.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana MAL-verkoston koordinaatio, ympäristöministeriö, Kuntaliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Avaa kaikki

Hankkeen julkaisut

Kokoamme yhteen hankkeen puitteissa tunnistetut kaupunkiseutusuunnittelun hyvät käytännöt ja tuotamme seutusuunnittelijan oppaan tukemaan suunnittelijoiden käytännön työtä. Koostamme kyselyn tuloksista, kansainvälisistä verrokeista sekä kirjallisuuskatsauksesta hankkeen lopputuloksena syntyvään raportin.

Kaupunkiseudullisen suunnittelun tilannekuva

Kaupunkiseutusuunnittelijan käsikirja

KAUPSU-hankkeen vuorovaikutusosion loppuraportti
Ramboll Finland Oy, helmikuu 2023

Työpajojen materiaalit

Hankkeen vuorovaikutusosiossa järjestämme prosessi- ja teematyöpajat, joissa työstämme yhdessä kaupunkiseutusuunnittelun kipukohtia ja jaamme hyviä kokemuksia case-kaupunkiseuduilta. 

Työpajojen aikataulu (save the date)

Työpaja I Vuorovaikutus ja osallistaminen kaupunkiseuduilla, 31.10. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo + hybrid

Työpaja II Sidosryhmävuorovaikutus, elinvoimaisuus ja liikenne, 23.11. klo 9-16, Helsinki + hybrid

Työpaja III Vaikutusten arviointi, seuranta, indikaattorit ja kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli, 28.11. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo+Hybrid

Työpaja IV Kaupunkiseutusuunnittelun ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus, 30.11. klo 9-16, Helsinki Kuntatalo+hybrid

 

Päätösseminaarin materiaalit

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!