Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit - vertaistuki ja hyvät käytännöt

KAUPSU kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit - vertaistuki ja hyvät käytännöt logo

MAL-verkoston, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön yhteistyöhankkeessa pyrimme edistämään ja tukemaan kaupunkiseudullista suunnittelua elinvoiman ja kestävyyden näkökulmista eri kokoisilla kaupunkiseuduilla. Hankeen tavoitteena on kehittää kaupunkiseudullista suunnittelua kaupunkiseutujen omista lähtökohdista ja lisätä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Hankkeessa pureudutaan kehittämistarpeisiin ja tunnistetaan hyviä käytäntöjä jaettavaksi kaupunkiseutujen kesken.

Hankkeella pyritään edistämään ennakoivaa ja visioivaa kaupunkiseudullista kehittämistä sekä parantamaan kaupunkiseutujen kuntien valmiuksia tehdä yhteistä suunnittelua.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana MAL-verkoston koordinaatio, ympäristöministeriö, Kuntaliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja MAL-verkoston seutujen edustaja.

Hankkeen 9 case-kaupunkiseutua ovat Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Kotka-Hamina.

Hankkeesta lisätietoja antavat 

Kuntaliitosta: Mervi Hemminki & Anne Jarva

MAL-verkostosta: Kati-Jasmin Kosonen & Eero Purontaus

Ympäristöministeriöstä: Juha Nurmi

Avaa kaikki

Tilannekuva

Hanke alkaa kaupunkiseutusuunnittelun nykytilaa kartoittavalla kyselyllä. Elinvoiman ja kestävyyden alateemoina hankkeessa selvitetään, miten elinkeino-, palvelu- ja viherrakenne sekä kestävä liikenne huomioidaan nykyisellään kaupunkiseudullisessa suunnittelussa, ja miten näiden teemojen huomioon ottamista voitaisiin edistää. Lisäksi kartoitamme myös muita kaupunkiseutujen omista lähtökohdista kumpuavia kehittämistarpeita sekä etsimme hyviä käytäntöjä jaettavaksi kaupunkiseutujen välillä. Alkukartoitukseen kuuluu myös kansainvälinen vertailu ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen.

Vuorovaikutus

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta kaupunkiseudullisessa suunnittelussa tarjoamalla vertaistuen alusta, jossa voidaan jakaa hyviä käytäntöjä ja työstää tunnistettuja ongelmia ja haasteita.

Kevään aikana järjestimme kaupunkiseutukeskustelut kaikkien 9 case-kaupunkiseudun ja hankkeen ohjausryhmässä olevien valtion edustajien kanssa. Keskusteluiden aiheena olivat tilannekatsaus, kehittämistarpeet ja hyvät käytännöt. Keskustelujen pohjalta koostettiin kaupunkiseutusivut. 

Kyselyn ja keskusteluiden perusteella tunnistettuja kehittämistarpeita työstämme yhdessä kaupunkiseutujen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa teematyöpajoissa. Lisäksi hankkeessa mukana olevat case-kaupunkiseudut esittelevät työpajoissa hyviä käytäntöjään.

Opukset

Kokoamme yhteen hankkeen puitteissa tunnistetut kaupunkiseutusuunnittelun hyvät käytännöt ja tuotamme seutusuunnittelijan oppaan tukemaan suunnittelijoiden käytännön työtä. Kyselyn tuloksista, kansainvälisistä verrokeista sekä kirjallisuuskatsauksesta koostamme hankkeen lopputuloksena syntyvään raportin.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen seuraavassa osiossa järjestämme prosessi- ja teematyöpajat, joissa työstämme yhdessä kaupunkiseutusuunnittelun kipukohtia ja jaamme hyviä kokemuksia case-kaupunkiseuduilta. Työpajat järjestetään syksyllä, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

 

Kaupunkiseutusuunnittelun edelläkävijät Kuntamarkkinoilla 15.9. klo 13-13.45. Ilmoittaudu mukaan Kuntamarkkinoille tästä. 

 

Lue KAUPSU-kyselyn ja -keskusteluiden koonnista täältä. 

tags
Mervi Hemminki

Mervi Hemminki

Asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäytö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2375, +358 50 350 0131
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvä avustaminen, kehittäminen ja edunvalvonta
  • maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyyn liittyvä selvitys- ja kehittämistyö sekä kaupunkikehitys