Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit - vertaistuki ja hyvät käytännöt

KAUPSU kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit - vertaistuki ja hyvät käytännöt logo

MAL-verkoston, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön yhteistyöhankkeessa pyrimme edistämään ja tukemaan kaupunkiseudullista suunnittelua elinvoiman ja kestävyyden näkökulmista eri kokoisilla kaupunkiseuduilla. Hankeen tavoitteena on kehittää kaupunkiseudullista suunnittelua kaupunkiseutujen omista lähtökohdista ja lisätä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Hankkeessa pureudutaan kehittämistarpeisiin ja tunnistetaan hyviä käytäntöjä jaettavaksi kaupunkiseutujen kesken.

Hankkeella pyritään edistämään ennakoivaa ja visioivaa kaupunkiseudullista kehittämistä sekä parantamaan kaupunkiseutujen kuntien valmiuksia tehdä yhteistä suunnittelua.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana MAL-verkoston koordinaatio, ympäristöministeriö, Kuntaliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja MAL-verkoston seutujen edustaja.

Hankkeen 9 case-kaupunkiseutua ovat Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Kotka-Hamina.

Hankkeesta lisätietoja antavat:

  • Kuntaliitosta:  Anne Jarva
  • MAL-verkostosta: Kati-Jasmin Kosonen & Eero Purontaus
  • Ympäristöministeriöstä: Juha Nurmi
Avaa kaikki

Tilannekuva

Hanke alkaa kaupunkiseutusuunnittelun nykytilaa kartoittavalla kyselyllä. Elinvoiman ja kestävyyden alateemoina hankkeessa selvitetään, miten elinkeino-, palvelu- ja viherrakenne sekä kestävä liikenne huomioidaan nykyisellään kaupunkiseudullisessa suunnittelussa, ja miten näiden teemojen huomioon ottamista voitaisiin edistää. Lisäksi kartoitamme myös muita kaupunkiseutujen omista lähtökohdista kumpuavia kehittämistarpeita sekä etsimme hyviä käytäntöjä jaettavaksi kaupunkiseutujen välillä. Alkukartoitukseen kuuluu myös kansainvälinen vertailu ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen.

Vuorovaikutus

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta kaupunkiseudullisessa suunnittelussa tarjoamalla vertaistuen alusta, jossa voidaan jakaa hyviä käytäntöjä ja työstää tunnistettuja ongelmia ja haasteita.

Kevään aikana järjestimme kaupunkiseutukeskustelut kaikkien 9 case-kaupunkiseudun ja hankkeen ohjausryhmässä olevien valtion edustajien kanssa. Keskusteluiden aiheena olivat tilannekatsaus, kehittämistarpeet ja hyvät käytännöt. Keskustelujen pohjalta koostettiin kaupunkiseutusivut. 

Kyselyn ja keskusteluiden perusteella tunnistettuja kehittämistarpeita työstämme yhdessä kaupunkiseutujen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa teematyöpajoissa. Lisäksi hankkeessa mukana olevat case-kaupunkiseudut esittelevät työpajoissa hyviä käytäntöjään.

Lue KAUPSU-kyselyn ja -keskusteluiden koonnista täältä. 

Opukset

Kokoamme yhteen hankkeen puitteissa tunnistetut kaupunkiseutusuunnittelun hyvät käytännöt ja tuotamme seutusuunnittelijan oppaan tukemaan suunnittelijoiden käytännön työtä. Kyselyn tuloksista, kansainvälisistä verrokeista sekä kirjallisuuskatsauksesta koostamme hankkeen lopputuloksena syntyvään raportin.

Työpajojen materiaalit

Hankkeen vuorovaikutusosiossa järjestämme prosessi- ja teematyöpajat, joissa työstämme yhdessä kaupunkiseutusuunnittelun kipukohtia ja jaamme hyviä kokemuksia case-kaupunkiseuduilta. 

Työpajojen aikataulu (save the date)

Työpaja I Vuorovaikutus ja osallistaminen kaupunkiseuduilla, 31.10. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo + hybrid

Työpaja II Sidosryhmävuorovaikutus, elinvoimaisuus ja liikenne, 23.11. klo 9-16, Helsinki + hybrid

Työpaja III Vaikutusten arviointi, seuranta, indikaattorit ja kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli, 28.11. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo+Hybrid

Työpaja IV Kaupunkiseutusuunnittelun ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus, 30.11. klo 9-16, Helsinki Kuntatalo+hybrid

 

tags