Kuntaliiton palvelut - palvelumme

Edunvalvonta

Vaikuttaminen on tärkein tehtävämme. Teemme kestävää tulevaisuutta kunnille ja koko yhteiskunnalle. Toimimalla yhdessä olemme vaikuttavampia. Edunvalvontamme on ennakoivaa ja oikea-aikaista, tietoon perustuvaa vaikuttamista. Keskeisenä tavoitteenamme on turvata kunta-alalle riittävät toimintaedellytykset ja resurssit tuottaa laadukkaita palveluita asukkailleen sekä edistää alueensa elinvoimaa.

Tunnistamme kuntien edunvalvontatarpeita, arvioimme päätösten kuntavaikutuksia ja edistämme kuntien etua päätöksenteossa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tarjoamme alustan kuntien edunvalvonta- ja vertaiskeskusteluille laajan verkostotoimintamme kautta. Lue lisää verkostoistamme

Teemme edunvalvontatavoitteitamme tukevaa tutkimus-, kehittämis- ja data-analytiikkatoimintaa sekä ennakoimme jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia kuntien näkökulmasta.

Vaikuttaminen on tärkein tehtävämme.
Teemme kestävää tulevaisuutta kunnille ja koko yhteiskunnalle.
Toimimalla yhdessä olemme vaikuttavampia.

Neuvontapalvelut

Neuvontapalvelumme ovat jäsen- ja sopimusasiakkaillemme sekä muille asiakkaille tarjottavaa digitaalista ja henkilökohtaista asiantuntijapalvelua.