Kuntaliiton palvelut - palvelumme

Edunvalvonta

Vaikuttaminen on tärkein tehtävämme. Teemme kestävää tulevaisuutta kunnille ja koko yhteiskunnalle. Toimimalla yhdessä olemme vaikuttavampia. Edunvalvontamme on ennakoivaa ja oikea-aikaista, tietoon perustuvaa vaikuttamista. Keskeisenä tavoitteenamme on turvata kunta-alalle riittävät toimintaedellytykset ja resurssit tuottaa laadukkaita palveluita asukkailleen sekä edistää alueensa elinvoimaa.

Tunnistamme kuntien edunvalvontatarpeita, arvioimme päätösten kuntavaikutuksia ja edistämme kuntien etua päätöksenteossa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tarjoamme alustan kuntien edunvalvonta- ja vertaiskeskusteluille laajan verkostotoimintamme kautta. Lue lisää verkostoistamme

Teemme edunvalvontatavoitteitamme tukevaa tutkimus-, kehittämis- ja data-analytiikkatoimintaa sekä ennakoimme jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia kuntien näkökulmasta.

Vaikuttaminen on tärkein tehtävämme.
Teemme kestävää tulevaisuutta kunnille ja koko yhteiskunnalle.
Toimimalla yhdessä olemme vaikuttavampia.

Neuvontapalvelut

Neuvontapalvelumme ovat jäsen- ja sopimusasiakkaillemme sekä muille asiakkaille tarjottavaa digitaalista ja henkilökohtaista asiantuntijapalvelua.

Edunvalvontaa tukeva tutkimus- ja kehittämistyö sekä data-analytiikka vaikuttavuutemme varmistajana

Kuntaliiton visiona on olla vaikuttava kumppani kunnille. Vaikuttavuutemme varmistamiseksi tuemme ja kiritämme tutkimus -ja kehittämistoiminnallamme ennakoivaa ja strategista edunvalvontaa, toimintaympäristön muutosten hallintaa sekä tulevaisuuden kunnan rooleja ja toimintaa.

Tutkimus- ja selvitystieto auttaa meitä löytämään ne vaikuttamisen ja kehittämisen paikat, joissa meidän on mahdollista saada aikaan vaikuttavuutta edunvalvontatyöllemme. Mihin asioihin meidän tulee vaikuttaa lainsäädännön kautta? Millaisia tulevaisuuden ratkaisuja voisimme itse olla kehittämässä?

Kuntaliitto tuottaa taustatietoa kuntien moninaisuudesta, erilaisuudesta ja erilaistumiskehityksestä Suomen kunnissa Erilaistuva KuntaSuomi 2025-ohjelmassa. Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa vertailevaa tietoa kuntien kestävien ratkaisujen ja toimintamallien tueksi sekä lisätä yleistä tietoisuutta kuntien toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja haasteista muuttuvassa ja erilaistuvassa kuntakentässä. Kuntaliitto kuuluu myös Kansalliseen ennakointiverkostoon: eduskunnan tulevaisuusvaliokunta kuulee Kuntaliiton näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista.

Kuntaliiton kehitystoiminnalla tuetaan ennakoivan edunvalvonnan päämääriä kehittämisen keinoin. Kehittämisen kohteena voi olla oma esimerkiksi oma ratkaisumalli, suuren lainsäädäntöhankkeen myötä tarpeellinen toimeenpanon muutostukiprojekti tai laajasti kuntakenttää koskeva kehittäminen, jolloin toteutustapana on tyypillisesti kuntien verkostosta koostuva projekti, joka toteutetaan yhteistyössä FCG:n tai muun kumppanin kanssa.

Tutustu tutkimuksiimme ja analyyseihimme. 

Data-analytiikalla tietopohjaista edunvalvontaa

Kuntaliiton edunvalvonta on tietopohjaista. Konserniyhteistyössä tehtävä data-analytiikka luo pohjaa asiantuntijoiden edunvalvontatyölle Kuntaliiton vaikuttamisen uskottavuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kuntaliitto kerää myös tietoa kunnista edunvalvonnan tueksi erilaisin kyselyin.