Maahanmuutto ja kotoutuminen sote-uudistuksessa

Kotoutumislain useita uudistuksia on parhaillaan käynnissä. On tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle, on eri toimijoiden vastuista kotoutumisen edistämisessä säädetty tarkasti. Kotoutujissa on runsaasti erityisestä tukea tarvitsevia ja haavoittuvia asiakkaita, joiden palveluiden saanti tulee turvata muutosvaiheessa. Kuntien kotouttamistoimilla on ratkaiseva merkitys maahanmuuttajien integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutuminen on laaja-alainen prosessi, jossa toiminta yhdyspinnoilla korostuu. Kotoutumisen edistäminen on monien eri viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä.

Maahanmuuton ja kotoutumisen edistämisen osalta on tärkeää, että kotoutujien palvelujen saanti on sujuvaa ja hallinnonrajat eivät hidasta tai vaikeuta kotoutumista. Olennaista on, että eri toimijoiden vastuut ja roolit on selkeästi määritelty kotoutumislain uudistuksessa. Tärkeää on myös se, että kunnissa ja hyvinvointialueilla on riittävät resurssit ja osaaminen uudistuksen alusta lähtien. Tiedonvaihto eri toimijoiden välillä sekä tietojärjestelmien toimivuus palvelevat kotoutumisen edistämistä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on se, että monialaisen kotoutumissuunnitelman laatiminen yhteistyössä kunnan, hyvinvointialueen ja maahanmuuttajan kesken on sujuvaa.

Tuemme työskentelyllä myös sitä, että alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten perheryhmäkotien, lapsen edustajan ja kunnan yhteistyö tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kotoutumista. Kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntaan ohjaamisen ja siirtymisen tulisi toteutua ”saattaen vaihdettava” -periaatteella eli hyvässä yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten kesken. Varmistamme myös, että ukrainalaisten tilapäistä suojelua saavien mahdollisen kotikunnan saamisen edellyttämät palvelujen järjestämisresurssit on turvattu.

Kunnat resursoivat kotoutumisen edistämiseen vaihtelevasti

Kuntien ja alueiden yhdyspintafoorumi: Kotoutuminen 20.1.2023, esitysmateriaali.

Tutustu kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuomme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa.

 

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.