Maahanmuuton ja kotoutumisen yhdyspinnat

Kotoutumisen edistämisen toimintaympäristössä on tapahtunut ja on tapahtumassa useita muutoksia. 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille myös lakia kotoutumisen edistämisestä muutettiin, siten että siinä säädetään myös hyvinvointialueiden roolista kotoutumisen edistämisessä. 1.1.2025 julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistoilta kunnille ja kotoutumislain kokonaisuudistus astuu voimaan. Vuodesta 2025 alkaen kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä on kunnilla.

Kotoutumisen edistäminen on monialaista ja edellyttää monien eri viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä. Kotoutuja-asiakkaissa on runsaasti erityisestä tukea tarvitsevia ja haavoittuvassa asemassa olevia asiakasryhmiä, joiden palveluiden saanti tulee turvata toimintaympäristön muuttuessa. Kuntien, työllisyysalueiden ja hyvinvointialueiden järjestämillä kotoutumista edistävillä palveluilla on ratkaiseva merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutuminen on laaja-alainen prosessi, jossa toiminta yhdyspinnoilla korostuu. 

Maahanmuuton ja kotoutumisen edistämisen kannalta on tärkeää, että palveluprosessit ovat sujuvia ja hallinnonrajat eivät hidasta tai vaikeuta kotoutumista. Toimintaympäristön ollessa muutoksessa on keskeistä, että eri toimijoiden vastuista kotoutumisen edistämisessä on säädetty tarkasti. Tärkeää on myös, että kuntien ja hyvinvointialueiden välinen tiedonvaihto on sujuvaa ja uudistuvat tietojärjestelmät palvelevat kotoutumisen edistämistä kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Uudistuva kotoutumislaki painottaa erityisesti myös kuntien ja hyvinvointialueiden monialaista yhteistyötä, jonka myötä myös toimivien yhteistyökäytäntöjen merkitys korostuu entisestään. Tavoitteenamme on tukea kuntien ja hyvinvointialueiden monialaista yhteistyötä, yhteistyön käytäntöjen kehittymistä ja selkeyttää toimijoiden välisiä vastuita. Näiden avulla varmistetaan esimerkiksi toimivat pakolaisten vastaanoton käytännöt, alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten kannalta keskeisten toimijoiden välisen yhteistyön sujuvuus ja erilaisten kotoutuja-asiakkaiden palvelujen saanti. Tavoitteenamme on myös nostaa esiin jo muodostuneita hyviä yhteistyön käytäntöjä ja tukea kuntia ja hyvinvointialueita uudistuvan kotoutumislain mukaisten monialaisen osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arvioinnin ja monialaisen kotoutumissuunnitelman yhteistyöprosessien muodostamisessa.

Lisätiedot maahanmuuton ja kotoutumisen yhdyspintoihin liittyen:

Maija Lehtimaa (Kuntaliitto), maija.lehtimaa@kuntaliitto.fi
Ellen Vogt (Hyvil), ellen.vogt@kuntaliitto.fi
Liisa Jurmu (Kuntaliitto), liisa.jurmu@kuntaliitto.fi

 

Avaa kaikki

Tutustu kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuomme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa.

 

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista