Laki ja hallinto

Kuntaliitto valvoo kuntasektorin etua lainsäädännön valmistelussa. Kuntaliiton lakimiehet neuvovat ja avustavat kuntia ja kuntayhtymiä sekä niiden luottamushenkilöitä oikeudellisissa kysymyksissä.

Annamme puhelin- ja sähköpostineuvontaa, laadimme lausuntoja, oppaita ja julkaisuja, teemme tietoiskumaisia videoita (youtube.com) UKK-aiheista sekä ylläpidämme kattavaa verkkopalvelua.

Lisäksi koulutamme liiton tytäryhtiön FCG: kautta (fcg.fi) kunta-ammattilaisia ja luottamushenkilöitä.

Palvelujamme voi helpoiten seurata uutiskirjeemme kautta. Maksuton sähköinen lakiasioihin keskittyvä uutiskirjeemme ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa.

Neuvontapalvelu

Pyydämme ystävällisesti käyttämään Kuntaliiton asiantuntijoille suunnatuissa kysymyksissä tätä neuvontapyyntölomaketta henkilökohtaisen sähköpostin ja ennen vuotta 2022 käytössä olleiden palvelusähköpostien sijaan.

Poikkeukset:

  • Lakiyksikön yhteydessä toimiva Julkisten hankintojen neuvontayksikkö antaa maksutonta palvelua kuntien hankinta-ammattilaisten lisäksi myös muille hankintayksiköille omalla sivustollaan hankinnat.fi sekä palvelusähköpostinsa hankinnat(at)kuntaliitto.fi kautta
  • KT Kuntatyönantajat (kt.fi) antaa oikeudellista neuvontaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä palvelusähköpostiensa kautta.
     

 

Ajankohtaista lakiasioissa

Tuoreimmat lakiaiheiset julkaisumme

Rakentamislaki ja rakennusvalvonta

Rakentamislaki ja rakennusvalvonta

Rakentamisen lakipaketti tulee valtaosin voimaan 1.1.2025 vuosia kestäneen valmistelutyön tuloksena. Julkaisu selostaa ja avaa lakipakettia joiltakin osin. Julkaisu keskittyy erityisesti julkisen rakennusvalvonnan kannalta keskeisiin kysymyksiin.
Tutustu julkaisuun

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää