Lakiasiat

Kuntaliitto valvoo kuntasektorin etua lainsäädännön valmistelussa. Kuntaliiton lakimiehet neuvovat ja avustavat kuntia ja kuntayhtymiä sekä niiden luottamushenkilöitä oikeudellisissa kysymyksissä.

Annamme puhelin- ja sähköpostineuvontaa, laadimme lausuntoja, oppaita ja julkaisuja ja ylläpidämme verkkosivuja. Lisäksi käymme kouluttamassa kuntakenttää ja luottamushenkilöitä.

Palvelemme ensisijaisesti palvelusähköpostien kautta. Lakiyksikön henkilöstön yhteystiedot löydät tästä.

Lakiyksikön yhteydessä toimiva julkisten hankintojen neuvontayksikkö antaa maksutonta palvelua kuntien hankinta-ammattilaisten lisäksi myös valtion hankintayksiköille, erityisesti lainsäädäntöä ja hankintamenettelyjä koskevaa neuvontaa.

Kuntaliiton yksiköt antavat oikeudellista neuvontaa omilla toimialoillaan. Katso

KT Kuntatyönantajat antaa oikeudellista neuvontaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä palvelusähköpostiensa kautta.

Ruotsinkielistä palvelua antavat lakimiehet löytyvät henkilöstöluettelosta.

Elinvoimaindikaattori

Elinvoimaindikaattori - miten kunnallasi menee?

Elinvoimaindikaattori kertoo mihin suuntaan kunta on menossa. Voit tarkastella yksittäisen kunnan elinvoimaa suhteessa naapurikuntiin tai muihin kuntaryhmiin. Elinvoima on laskettu muun muassa väestö-, työpaikka- ja koulutustason muutoksesta

lateral-image-left