Kuntatalouden kuntotarkastus

"Kuntatalouden kuntotarkastus antaa monipuolisen kuvan nykytilanteesta ja tulevista haasteista. Tarkastuksessa kuullaan johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkemyksiä. Tarkastus antaa suositukset alueelliseen ja muuhun yhteistyöhön, kunnan palveluverkon ja elinvoiman kehittämiseen, kasvuun, työllisyyteen ja konsernipolitiikkaan.

Perusanalyysia voidaan syventää erillisselvityksillä valtionosuuksista, verotuksesta, työllisyyden kuntavastuista ja investoinneista.

Olen tehnyt lukuisia kuntien toiminnan ja talouden analyyseja sekä toiminut virallisena kuntarakenneselvittäjänä. Kuntatalouden kuntotarkastus on kehittynyt paljon antaen päättäjille ja valmistelijoille hyvät menestyksen eväät."

Reijo Vuorento, Senior Advisor

 

Kuntatalouden kuntotarkastus on Kuntaliiton tuote, jonka avulla kunnan taloutta ja elinvoimaisuutta arvioidaan useiden muuttujien näkökulmasta. Muuttujilla havainnollistetaan paitsi kunnan omaa kehitystä myös sen sijoittumista verrattuna muihin kuntiin. Analyysi perustuu tuoreimpiin tilastotietoihin ja Kuntaliiton asiantuntijoiden havaintoihin ja näkemyksiin. Analyysia peilataan kunnan omiin näkemyksiin kunnan talouden tilasta ja tulevaisuudesta.

Tilaukset ja hinnoittelu

Kuntatalouden kuntotarkastus suoritetaan Kuntaliiton asiantuntijoiden toimesta. Perusmuotoisen kuntotarkastuksen hinta on 4500 euroa + alv sekä matkustuskustannukset. Yksityiskohtaisesta sisällöstä sovitaan aina kunnan kanssa erikseen.

Mikäli kuntanne on kiinnostunut Kuntatalouden kuntotarkastuksesta, voitte olla yhteydessä Minnamaria Korhoseen.

Lisäpalvelut hinnoitellaan erillisen tarjouksen mukaan tuntihintaan 150€ + alv. 

Avaa kaikki

 

Talouden kuntotarkastuksen osakokonaisuudet

 

Talouden nykytilanteen arviointi

Kunnan kehitystä arvioidaan tuoreimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin perustuen. Kunnan tunnuslukuja verrataan muihin kuntiin ja kunnan vertailussa saamaa sijoitusta havainnollistetaan liikennevaloin.

Tunnuslukuvertailut kuvaavat talouden tilaa useasta eri näkökulmasta, kuten kunnan demografinen ja sosioekonominen tila ja kehitys, veropohja ja tuloslaskelma, rahoituksen riittävyys ja kestävyys, kustannustaso, kriisikuntakriteerit sekä talouden konsernitarkastelu.

Johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden haastattelut

Haastattelut täydentävät ja syventävät tilastoaineistoa sekä luovat pohjaa tarkastuksen johtopäätöksille ja mahdollisille suosituksille.

Haastatteluissa käsitellään mm. alueellista yhteistyötä, palveluverkon toimivuutta sekä kunnan vahvuuksia ja heikkouksia.

Tarkastustulosten esittely viranhaltijoille ja valtuustolle paikan päällä

Tarkastustulokset mahdollisine suosituksineen esitellään kunnan valitsemalle kohderyhmälle, esimerkiksi valtuustolle, etukäteen sovittuna ajankohtana.

 

Talouden kuntotarkastuksen lisäpalvelut

 

Kunnan investointisuunnitelmat

Tarkastelua palvelutarpeiden ja elinvoiman näkökulmasta, toteuttamis- ja rahoitusvaihtoehtojen sekä mahdollisten yhteistyöratkaisujen vertailua. Erilaisten sääntelytoimien mahdolliset vaikutukset investointeihin.

Valtionosuuksien syväanalyysi

Analyysissä käydään läpi kunnan valtionosuuden muodostuminen mukaan lukien sote-uudistuksen vaikutukset.

Verotuksen syväanalyysi

Kunnan veropohja ja rakenne, tuoreimmalla tiedolla päivitetty veroennuste ottaen huomioon sote-uudistuksen vaikutukset.

Työllisyyden kokonaiskuva ja kehitys

Kokonaisuudessa käydään läpi kunnan työpaikkarakenne, työllisyysaste, työpaikkaomavaraisuus ja työmarkkinatukimaksut sekä perehdytään työttömyyden kestoon ja rakenteeseen (erityisesti pitkäaikaistyöttömyys). Lisäksi käydään läpi työllisyyden kuntavastuut 2024: kunnan tehtävät ja haasteet, organisoitumisen vaihtoehdot ja rahoitus.

Talouden tulevaisuudennäkymät

Käydään läpi talousennuste ja johtopäätökset lähivuosien talousnäkymistä. Tarvitseeko kunnan tehdä korjausliikkeitä talouden tasapainottamiseksi? Mikä on lähivuosien investointivara? Ennusteessa ja analyysissä huomioidaan sote-uudistuksen vaikutus kunnan talouteen.

Analyysi sisältää keskipitkän aikavälin ennusteen kunnan talouden kehityksestä ja kestävyydestä perustuen viimeisimpiin ennusteisiin demografian, työllisyyden ja talouden kehityksestä. Kehitysnäkökulma-analyysista voidaan sopia jo tarkastuksen käynnistyessä.

Toimialakohtainen vertailu

Toimialakohtaisessa vertailussa haastatteluissa keskitytään vielä yksityiskohtaisemmin toimialakohtaisiin erityiskysymyksiin. Kunta voi määrittää halutessaan tarkasteltavat toimialat tai ne määritellään kuntotarkastuksen perusanalyysin yhteydessä.

Kuntavertailu

Laaja vertailupaketti mm. kunnan palvelutuotannosta, kustannuksista, tuottavuudesta, elinvoimasta ym. suhteessa käsin poimittuihin vertailukuntiin.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!