Rakennetun ympäristön lainsäädäntö

Kuntaliiton tavoitteena on eheä ja kokonaisuutena toimiva rakennetun ympäristön lainsäädäntö. Rakennetun ympäristön palveluja ovat maapolitiikka, kaavoitus ja tonttipalvelut, kuntainfra ja toimitilat, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä niihin liittyvän tiedonhallinta. 

Rakennetun ympäristön suunnittelua ja toteutusta ohjaa keskeisesti maankäyttö- ja rakennuslaki, 1.1.2025 sen korvaavat rakentamislaki ja alueidenkäyttölaki. Suunnittelun, toteutuksen ja tiedonhallinnan järjestämiseen vaikuttaa myös 1.1.2024 voimaan tuleva laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (RYTJ-laki).

Rakentamislaki ja RYTJ-laki sekä niiden yhteydessä voimaan tulevat maankäyttö- ja rakentamislain (alueidenkäyttölain) muutokset muuttavat merkittävästi kunnan rakennetun ympäristön toimintaympäristöä ja toimintatapoja. Muutokseen vaikuttaa myös tulevalla hallituskaudella todennäköisesti jatkuva alueiden käyttöä (kaavoitusta, maapolitiikkaa ja kaavojen toteuttamista) koskevan sääntelyn uudistaminen.

Kuntaliitto tarjoaa sivujensa kautta kunnille tukea rakentamislain ja RYTJ-lain toimeenpanoon sekä tietoa tulevien uudistusten etenemisestä. Alueidenkäyttölain lisäksi muutoksia on odotettavissa esimerkiksi katujen kunnossapitoa koskevaan lakiin. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!