Asuminen

Osallistumme kuntien asuntopolitiikan kehittämiseen. Teemme aloitteita, asuntopoliittisia selvityksiä ja hoidamme edunvalvontaa. Neuvomme ja koulutamme kuntayhteisöjä asuntojen rakennuttamisessa, rakentamisen ja korjaamisen erityiskysymyksissä sekä asuinkiinteistöjen hallinnoinnissa ja ylläpidossa.

Lisätietoja

 

Avaa kaikki

Vuokrataloyhtiöitä kehitetään

Vuokrataloyhtiöt ovat osa kunnan kiinteistöomaisuutta ja samalla kunnan keskeinen väline hoitaa asuntopolitiikkaa.
Vuokratalot ovat myös suuria investointeja, ja niiden lainapääoma saattaa muodostaa merkittävän osan kuntakonsernin lainapääomasta. Tässäkin mielessä ne ovat kunnalle merkittäviä tytäryhtiöitä.

On tärkeää, että vuokrataloyhtiön operatiivinen johtaminen on osaavissa käsissä. Yhtiön johdon liiketoimintaosaamiseen tulee kiinnittää kunnassa erityistä huomiota. Tänä päivänä on tavallista, että kysyntä asuntomarkkinoilla muuttuu.

Vuokrataloyhtiön vanha asuntokanta ei vastaa useinkaan asuntomarkkinoiden muuttunutta kysyntää. Asuntokantaa tulee kehittää niin, että se kohdentuu kuntalaisten tarpeisiin ja on tehokkaassa käytössä.

Vuokrataloyhtiön toiminta suunnitellaan useaksi vuodeksi eteenpäin. Suunnitteluun tarvitaan tietoa ja näkemystä niin väestö- kuin elinkeinorakenteen kehityssuunnasta. Oikeiden toimenpiteiden valinta riippuu toimintaympäristön ja siihen liittyvän asuntokysynnän ja -tarjonnan muutoksista.

Kuntakonsernin ja vuokrataloyhtiön hyvä yhteistyö auttaa löytämään parhaat ratkaisut yhtiöiden kehittämiselle. Kuntien vuokrataloissa on edelleen kehitettävä ja tuotteistettava uusia malleja saneeraukseen ja kiinteistöjen kehittämiseen. Rakennusten ja tilojen ominaisuudet ja kunto vaikuttavat suoraan hyvinvointiimme ja kilpailukykyymme.

Lue lisää:

Kohtuuhintaisen vuokra-asunnon edistäjät ry KOVA

Kuntarahoitus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Valtiokonttori

Bloggaukset

tags
Laura Hassi

Laura Hassi

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen