Kuntajaosto

TE2024-uudistuksen onnistuminen vaatii järjestelmällistä suunnittelua ja organisointia ja kuntanäkökulmien huomioimista. Uudistus on tärkeä toteuttaa kuntien ja valtion yhteistyönä hallitusti ja vaiheittain. Kuntaliiton kuntatyyppiverkostojen edustajat osallistuvat valtakunnallisiin valmisteluryhmiin, jotta pystytään varmistamaan, että kuntien näkökulmasta oikeat asiat huomioidaan, kunnat ovat paremmin tietoisia uudistuksen eri vaiheista, vastuista sekä aikatauluista ja kunnat pystyvät myös edistämään alueellista valmistelua ja sitoutumaan uudistukseen paremmin.  

Kuntaliitto on asettanut valtakunnalliseen toimeenpanon tuki- ja ohjausrakenteeseen kuuluvan kuntajaoston. Sen jäsenet ovat Kuntaliiton kuntatyyppiverkostojen valmistelutyöryhmiin nimettyjä edustajia. Kuntaliiton kuntatyyppiverkostot ovat Kaupunkipoliittinen työryhmä, Seutukaupunkiverkosto, Kehyskuntaverkosto, Pienten kuntien verkosto sekä Ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien verkosto. Kaikki Suomen kunnat kuuluvat johonkin edellä mainituista verkostoista. Kuntaedustajien tehtävänä on tuoda mukaan jaostoon oman kuntaverkoston näkökulmia ja samalla myös välittää omalle verkostolle tietoa uudistuksen etenemisestä.

Kuntajaosto tukee TE24-uudistuksen valmistelua ja työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtoa TE-toimistoista kunnille. Se tukee valtakunnallista valmistelutyötä työllisyyspalveluiden järjestämisen siirron osalta, jotta uudistus etenee tarkoituksenmukaisesti varmistaen yhdenvertaiset, yhteen toimivat ja kustannustehokkaat työllisyyspalvelut koko maassa. Kuntajaoston avulla varmistetaan yhteistyö paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden sekä valmisteluryhmien välillä uudistuksen edetessä.

Kuntajaosto edistää osaltaan kuntien ja valtion välistä yhteistyötä työllisyyden edistämisessä, käsittelee uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon liittyviä asioita ja valmistelee uudistukseen liittyviä kuntakentän yhteisiä kannanottoja. Kuntajaosto toimii tiedonvaihtokanavana kuntien ja valtion välillä ja sen avulla varmistetaan, että toimeenpanossa hyödynnetään työllisyyden kuntakokeiluista saatuja kokemuksia.

Kuntajaoston kokousmuistio 30.5.2023

Kuntajaoston tehtävät tiivistetysti:

  • Muodostaa iso kuva toimeenpanon etenemisestä teemakohtaisesti
  • Pohtia kuntien kantoja ja näkökulmia
  • Arvioida asioiden vaikutuksia kuntakenttään

Tarkastele eri työryhmien toimintaa

Kokousmuistiot

Kokousmuistio 8.11.2023

Kokousmuistio 30.5.2023

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.