Elinvoima ja työllisyys

Työllisyys

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Kuntien lakisääteinen työllistämisvastuu on rajattu. Vapaaehtoinen toiminta työllisyysasioissa on kuitenkin hyvin laajaa ja monipuolista. Kuntien peruspalvelut omalta osaltaan edistävät kuntalaisten työllistymisedellytyksiä.  Kuntien rahoitus ja osallistuminen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyysprojekteihin, työpajatoimintaan ja vajaakuntoisten työllistämispalveluihin ym. on laajentunut viime vuosina. Kuntien, järjestöjen ja työhallinnon yhteistyöllä on rakennettu laaja ja hyvin monimuotoinen toisiaan täydentävien palvelujen kokonaisuus. Kuntien  elinkeinopoliittisilla panostuksilla tuetaan merkittävästi uusien työpaikkojen luomista.

​Suomen Kuntaliiton työllisyys- ja työvoimapoliittisen työn painopistealueina ovat

  • Rakennetyöttömyyden alentaminen ja vaikeasti työllistyvien työllistymisedellytysten parantaminen
  • Alueellisten työllisyyserojen kaventaminen
  • Työllisyyspolitiikan paikallisen ulottuvuuden kehittäminen
  • Työvoiman saatavuuden turvaaminen
  • Uusien työpaikkojen luomisedellytysten parantaminen
  • Maahanmuuttajien työllisyyden parantaminen ja integroituminen suomalaisille työmarkkinoille
  • Julkisten työvoimapalvelujen kehittäminen
  • Kuntien roolin selkeyttäminen työllisyyttä edistävissä palveluissa

Lisätietoa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista