Tiedolla johtamisen verkostohanke tukee kuntia raportoinnin muutoksessa

Tijo 3 - Tiedolla johtaminen

 

Tutustu 30.9.2020 pidetyn Tietojohtaminen kunnissa -seminaarin ohjelmaan ja luentomateriaaliin täällä.

Vuodesta 2021 alkaen kunnat raportoivat taloustietonsa talousraportoinnin suositusten mukaisesti Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun.

Samaan aikaan kunnissa siirrytään tehtäväluokituksen mukaisesta taloustiedon raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin.

Verkostoprojekti avuksi muutosvaiheessa

FCG ja Kuntaliitto ovat rakentaneet tiedolla johtamisen verkostohankkeen eli Tijon. Hanke tukee kuntia automatisoituvan talousraportoinnin muutoksessa, palveluluokituksen haltuun ottamisessa ja talouden pitkäjänteisessä tasapainottamisessa. Keinoina ovat tuotteistus ja taloustiedon automatisointi.

 Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa mm.

 • ottamalla käyttöön uusia tapoja järjestää ja tuottaa ydinpalveluja
 • kehittämällä omaa toimintaa ja prosesseja
 • johtamalla tietoon perustuen.

 

Keskeiset näkökulmat

Tiedolla johtaminen on strateginen valinta

 • Toimintaympäristön muutokseen varautuminen ja tulevaisuuden ennakointi
 • Tietoon perustuva johtaminen ja päätöksenteko
 • Organisaation kehittäminen ja jatkuva uudistaminen

Toiminnan kehittäminen merkitsee parempia palveluita

 • Asiakaslähtöinen palveluiden tuotteistaminen
 • Palvelutoiminnan ja resurssien läpinäkyvyys
 • Tehokkaampi palvelutuotanto

Johdon raportoinnista päätöksenteon työkaluksi

 • Strategian, toiminnan ja talouden yhteys
 • Talous- ja toimintatietojen yhdistäminen ja automatisointi
 • Ajantasainen, luotettava ja relevantti tieto käyttöön

Päämääränä ovat kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut kuntalaisille.

Toiminnan kehittäminen on mahdollista, kun päätöksenteossa on käytettävissä luotettava ja ajantasaista tietoa omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä. 

Tijo-verkostohankkeen sisältö

 • Kuntatieto-ohjelman mukaisen talousraportoinnin ohjaus
 • Strategisen talousjohtamisen sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämistuki
 • Omien toimintatapojen ja -mallien suunnittelun ja käyttöönoton tuki osallistujakunnissa ja niiden levittäminen muihin kuntiin
 • Kuntakohtainen räätälöity johdon konsultointi, jolla tuetaan kunnan kehittämistä ja uudistumista

Tijo-verkostohankkeen hinta on 8 950 € + alv. Lisäksi laskutetaan konsultin/konsulttien matkakustannukset toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Lisätietoja:

Kimmo Haapasalo
Projektijohtaja
FCG Finnish Consulting Group
p. 040 520 3020
kimmo.haapasalo@fcg.fi

Minnamaria Korhonen
Erityisasiantuntija
Kuntaliitto: kuntatalous
p. 050 513 4641
minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi

Verkostohankkeen esittelydiat

Tietojohtaminen kunnissa seminaarin 30.9.2020 ohjelma ja luentomateriaalit

Tietojohtaminen kunnissa seminaarin 25.3.2020 ohjelma ja luentomateriaalit

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme