Analyysit ja tietoaineistot

Elinvoimaindikaattori

Elinvoimaindikaattori kertoo mihin suuntaan kunta on menossa. Voit tarkastella yksittäisen kunnan elinvoimaa suhteessa naapurikuntiin tai muihin kuntaryhmiin. Elinvoima on laskettu muun muassa väestö-, työpaikkojen ja koulutustason muutoksesta. Positiivinen arvo viestii hyvästä elinvoiman suunnasta, negatiivinen huonommasta.

Elinvoimaindikaattori ei toimi tietyillä Internet Explorerin versioilla, suosittelemme selaimeksi esimerkiksi Chromea ja Firefoxia.

Miten elinvoimaindikaattori on rakennettu?

Kunnan elinvoimaindikaattori kuvaa kunnan elinvoiman muutosta kahden viimeisen tilastoista saatavan ajankohdan välisenä aikana. Elinvoiman muutosta kuvataan indikaattorilla, jonka keskiarvo on =0. Jos indikaattori saa positiivia arvoja se on ko. kunnassa kehittynyt paremmin kuin omassa maakunnassa keskimäärin (maakunnittainen tulostus) tai paremmin kuin koko maassa (asiakassegmentin mukainen tulostus ja koko maan karttaesitys). Jos indikaattori saa negatiivia arvoja se on ko. kunnassa kehittynyt huonommin.

Indikaattori on yhdistetty muuttuja kunnan elinvoiman kannalta keskeisistä ulottuvuuksista: väestömuutos, työpaikkamuutos, verotulojen muutos, taloudellisen huoltosuhteen muutos ja koulutustason muutos. Ulottuvuudet vaikuttavat elinvoimaindikaattorin arvoon yhtäläisellä painolla.

Elinvoimaindikaattori kuvaa kunnan aseman suhteellista muutosta, mutta ulottuvuuksien takana olevista muuttujista on mahdollista tulostaa aikasarjakuvaajat kunnan absoluuttista muutosta kuvaamaan (esimerkiksi väestön määrä, työpaikkojen määrä).

Elinvoimaindikaattoria on mahdollista seurata maakuntien lisäksi eri tyyppisissä kuntaryhmissä. Tarkoituksena on tarjota tärkeä - strateginen - tilannekuvatieto Kuntaliiton eri asiakassegmenteille.

Elinvoimaindikaattori ja taustamuuttujien kuvaajat päivittyvät aina kun asianomaiseen tilastoon tulee päivitys. Elinvoimaindikaattorin tieto on siis aina viimeisen tilastotiedon mukaista.  Kerran vuodessa julkaistaan koottu katsaus kunnan elinvoiman muutoksesta, kun pääosa taustalla olevista tilastoista on päivittynyt kyseisenä vuonna.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista