Analyysit ja tietoaineistot

Elinvoimaindikaattori

Elinvoimaindikaattori kertoo mihin suuntaan kunta on menossa. Voit tarkastella yksittäisen kunnan elinvoimaa suhteessa naapurikuntiin tai muihin kuntaryhmiin. Elinvoima on laskettu muun muassa väestö-, työpaikkojen ja koulutustason muutoksesta.

Positiivinen arvo viestii hyvästä elinvoiman suunnasta, negatiivinen huonommasta.

 

Tutustu Elinvoimaindikaattorin laajaan versioon

Tutustu laajaan versioon elinvoimaindikaattorista.

lateral-image-left

Miten elinvoimaindikaattori on rakennettu?

Kunnan elinvoimaindikaattori kuvaa kunnan elinvoiman muutosta kahden viimeisen tilastoista saatavan ajankohdan välisenä aikana.

Elinvoiman muutosta kuvataan indikaattorilla, jonka keskiarvo on =0. Jos indikaattori saa positiivia arvoja se on ko. kunnassa kehittynyt paremmin kuin koko maassa keskimäärin. Jos indikaattori saa negatiivia arvoja se on ko. kunnassa kehittynyt huonommin. Elinvoimaindikaattori kuvaa kunnan aseman suhteellista muutosta.

Indikaattori on yhdistetty muuttuja kunnan elinvoiman kannalta keskeisistä ulottuvuuksista: väestömuutos, työpaikkamuutos, verotulojen muutos, taloudellisen huoltosuhteen muutos ja koulutustason muutos. Ulottuvuudet vaikuttavat elinvoimaindikaattorin arvoon yhtäläisellä painolla. Elinvoimaindikaattoria on mahdollista seurata maakuntien lisäksi erityyppisissä kuntaryhmissä.

Tarkoituksena on tarjota tärkeä - strateginen - tilannekuvatieto Kuntaliiton eri asiakassegmenteille.

Elinvoimaindikaattori ja taustamuuttujien kuvaajat päivittyvät aina kun asianomaiseen tilastoon tulee päivitys. Elinvoimaindikaattorin tieto on siis aina viimeisen tilastotiedon mukaista.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista