Kuntien ja kuntayhtymien yhteistoiminta

Yhteinen virka

Kuntalain 53 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat yhtäpitävillä päätöksillä perustaa yhteisen viran. Viranhaltija on tällöin virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin kuntiin ja kuntayhtymiin.

Järjestelyssä mukana olevien kuntien ja kuntayhtymien on sovittava ainakin siitä, mikä kunnista tai kuntayhtymistä vastaa työnantajan velvoitteiden hoitamisesta sekä kustannusten perusteista ja jakautumisesta.

Yhteisiä virkoja on perustettu hoitamaan esimerkiksi erilaisia tarkastus- ja valvontatehtäviä, kuten rakennustarkastaja tai terveystarkastaja. Kunnilla voi olla myös muita yhteisiä virkoja.

Muutoksenhaku viranhaltijan päätökseen

Muutoksenhaku yhteisen viranhaltijan päätöksiin tapahtuu siten kuin haettaisi muutosta kunkin kunnan viranhaltijan päätökseen. Viranhaltijapäätöstä koskeva oikaisuvaatimus tai valitus käsitellään sen kunnan menettelysäännösten ja oikeuspaikan mukaan, jota päätös koskee.

Lisää aiheesta

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.