Kuntajohtaminen ja digitalisaatio

Digitalisaatiota lähestymme kahdella tapaa osioissa kuntien digikehittäminen ja yhteiset digiratkaisut

Kuntajohtamisen sivuilta löydät tietoa kuntajohtamisesta sekä työkaluista.

Kuntaliiton demokratiatyöllä tähdätään kuntien edustuksellisen demokratian ja kuntalaisten suoran osallistumisen edellytysten vahvistamiseen ja kehittämiseen. Avaamme myös kuntalaisten osallisuuden edistämisen keinoja ja työkaluja.

Tiedon elinkaaren merkitys korostuu digitaalisuudessa.