Ympäristö

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen torjuminen on maailmanlaajuinen haaste, johon vastaamisessa myös paikallistason toimijat ovat tärkeässä asemassa.

Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli ilmastonmuutostyössä, sillä monet kuntien ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisia päästöjä asukkaiden arjesta syntyy. Kuntien tekemä suunnittelutyö määrittää esimerkiksi yhdyskuntarakennetta ja liikkumistapoja ja infraratkaisut kotitalouksien mahdollisuuksia vaikuttaa lämmityksen päästöihin.

Tutustu Ilmastokunnat-toimintaamme.

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015

Strategioista käytäntöön. Tässä selvityksessä on kartoitettu mitä konkreettisia toimia kunnissa ja maakunnissa on saatu aikaan. Selvitys tarjoaa myös suosituksia kuntien ja maakuntien ilmastotyön jatkolle.

lateral-image-left
tags