Sopimukset ja vahingonkorvaus

IT-hankintojen sopimusehdot

Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) on valmisteltu osana JHS-järjestelmää ja julkaistu suosituksena JHS-166. Julkisen hallinnon suositusjärjestelmä (JHS) lakkautettiin, kun tietohallintolaki (634/2011) kumoutui tiedonhallintalailla (906/2019, tiedonhallintalaki) vuoden 2020.

JIT-sopimusehtoja ei ylläpidetty sisällöllisesti vuoden 2015 jälkeen

Sopimusehdoissa ei ole otettu huomioon tietosuojalainsäädännöstä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja rikosasioiden tietosuojalaki 1054/2018) eikä tiedonhallintalaista johtuvia vaatimuksia.

Sopimusehdoissa ei ole huomioitu myöskään erilaisista pakotteista, mukaan lukien Euroopan unionin neuvoston päättämistä Venäjän vastaisista pakotteista, johtuvia vaatimuksia.

Valtiovarainministeriö kehottaakin JIT-sopimusehtoja hyödyntäviä hankintayksikköjä varmistamaan, että ajantasaiset lainsäädännöstä ja pakotteista johtuvat vastuut ja velvollisuudet on määritelty hankintasopimuksiin. Tästä syystä JIT-sopimusehtoja ei tule sisällyttää sellaisenaan tarjouspyyntöihin ja hankintasopimuksiin.   

Valtiovarainministeriö selvittää vuoden 2022 aikana JIT-sopimusehtojen muutostarpeita.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.