Sopimukset ja vahingonkorvaus

IT-hankintojen sopimusehdot

Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) on valmisteltu osana JHS-järjestelmää ja julkaistu suosituksena JHS-166. Julkisen hallinnon suositusjärjestelmä (JHS) lakkautettiin, kun tietohallintolaki (634/2011) kumoutui tiedonhallintalailla (906/2019, tiedonhallintalaki) vuoden 2020.

JIT-sopimusehtoja ei ylläpidetty sisällöllisesti vuoden 2015 jälkeen

Sopimusehdoissa ei ole otettu huomioon tietosuojalainsäädännöstä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja rikosasioiden tietosuojalaki 1054/2018) eikä tiedonhallintalaista johtuvia vaatimuksia.

Sopimusehdoissa ei ole huomioitu myöskään erilaisista pakotteista, mukaan lukien Euroopan unionin neuvoston päättämistä Venäjän vastaisista pakotteista, johtuvia vaatimuksia.

Valtiovarainministeriö kehottaakin JIT-sopimusehtoja hyödyntäviä hankintayksikköjä varmistamaan, että ajantasaiset lainsäädännöstä ja pakotteista johtuvat vastuut ja velvollisuudet on määritelty hankintasopimuksiin. Tästä syystä JIT-sopimusehtoja ei tule sisällyttää sellaisenaan tarjouspyyntöihin ja hankintasopimuksiin.   

Valtiovarainministeriö selvittää vuoden 2022 aikana JIT-sopimusehtojen muutostarpeita.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.