Sopimukset ja vahingonkorvaus

IT-hankintojen sopimusehdot

Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) on valmisteltu osana JHS-järjestelmää ja julkaistu suosituksena JHS-166. Julkisen hallinnon suositusjärjestelmä (JHS) lakkautettiin, kun tietohallintolaki (634/2011) kumoutui tiedonhallintalailla (906/2019, tiedonhallintalaki) vuoden 2020.

JIT-sopimusehtoja ei ylläpidetty sisällöllisesti vuoden 2015 jälkeen

Sopimusehdoissa ei ole otettu huomioon tietosuojalainsäädännöstä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja rikosasioiden tietosuojalaki 1054/2018) eikä tiedonhallintalaista johtuvia vaatimuksia.

Sopimusehdoissa ei ole huomioitu myöskään erilaisista pakotteista, mukaan lukien Euroopan unionin neuvoston päättämistä Venäjän vastaisista pakotteista, johtuvia vaatimuksia.

Valtiovarainministeriö kehottaakin JIT-sopimusehtoja hyödyntäviä hankintayksikköjä varmistamaan, että ajantasaiset lainsäädännöstä ja pakotteista johtuvat vastuut ja velvollisuudet on määritelty hankintasopimuksiin. Tästä syystä JIT-sopimusehtoja ei tule sisällyttää sellaisenaan tarjouspyyntöihin ja hankintasopimuksiin.   

Valtiovarainministeriö selvittää vuoden 2022 aikana JIT-sopimusehtojen muutostarpeita.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!