Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Kuntaliitto on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää kuntien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien strategisen kumppanuuden ja omistajaohjauksen kehittämistä. Hankeaika on 1.1.2024-31.12.2026.  

Hankkeen tausta 

Monialaisista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä suurin osa on kuntia, kuntayhtymiä tai kunnallisia osakeyhtiöitä. Kuntataustaiset järjestäjät kattavat ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien määrästä noin 80 prosenttia. 

Kunnat myös vastaavat ammatillisen koulutuksen rahoituksesta asukaskohtaisen rahoitusosuuden kautta, joka vuonna 2024 on 203 €/asukas. Kuntien rahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen on yli miljardi euroa ja valtion rahoitusosuus hieman vähemmän, myös yli miljardi euroa. 

Petteri Orpon hallitusohjelmassa on linjattu, että hallitus uudistaa ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia ja toiminnanohjausta. Rahoitusmallin ja toiminnanohjauksen uudistamisen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, jotta koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin. Huoltovarmuuden varmistamiseksi ammatillisessa koulutuksessa on varmistettava, että kriittisten alojen osaamistarpeisiin vastataan riittävästi.  

Rahoitusmallin uudistuksessa koulutuksen järjestäjille luodaan kannusteita ohjata opiskelijoita suorittamaan tutkintoja pienempiä osaamiskokonaisuuksia, huolehtia opintojen suorittamisesta, valmistumisesta sekä työllistymisestä tai jatko-opintoihin siirtymisestä valmistumisen jälkeen. Vaikuttavuusrahoituksen mittaristoa kehitetään ja sen seurantaa ajantasaistetaan. Rahoitusmalliin luodaan kannusteita myös, joilla vastataan jatkuvan oppimisen edellytysten vahvistamiseen ja alueelliseen työvoimatarpeeseen. Näiden lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että ammatillisella koulutuksella on merkittävä rooli TE24-uudistuksessa. 

Kuntaliiton strategiassa 2023–2026 ammatillinen koulutus nähdään vahvasti elinvoiman tukena ja vahvistajana, mutta sillä on myös tärkeä rooli osana kansallista koulutusjärjestelmää ja sen sivistys- ja kasvatustehtävää. Ammatillinen koulutus toimii entistä enemmän osaamisen kehittämisen, kotoutumisen sekä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan välineenä. Hankkeen avulla edistetään hallitusohjelman tavoitteita sekä Kuntaliiton strategisia painopisteitä.  

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa alueiden elinvoimaa ja hyödyntää ammatillista koulutusta tehokkaammin, erityisesti osaavan työvoiman saatavuuden helpottamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on tiivistää ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja omistajakuntien vuoropuhelua työvoimatarpeiden huomioon ottamisessa. Tarpeiden mukainen koulutus vahvistaa opiskelijoiden nopeaa työllistymistä ja tukee yritysten työvoiman saatavuutta ja mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. 

Hankkeen tarkemmat tavoitteet ovat:

  1. Tukea kuntia ja kuntataustaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä uudenlaisen strategisen kumppanuuden kehittämisessä sekä auttaa kuntia omistajaohjauksen terävöittämisessä työllisyysasteen kohottamiseksi ja työvoiman saatavuuden edistämiseksi. 
  2. Koulutuksen järjestäjien ja kuntien resurssit käytetään entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin 
  3. Alueen kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä on yhteinen visio sekä yhdensuuntaiset strategiset tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista kuvaava mittaristo. 
  4. Osaavan työvoiman saatavuus paranee ja oppimistulokset sekä koulutustaso nousee 
  5. Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus paranee 
  6. Koulutus kohdentuu entistä paremmin työelämän tarpeiden mukaan mikä parantaa työllistymistä 
  7. Huomioidaan ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen erityispiirteet 

 

Avaa kaikki

Hankkeen toiminta ja rahoitus

Osana verkostohanketta järjestetään vuosittain kaksi pyöreän pöydän keskustelua mukana oleville ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja omistajakunnille suunnattuna sekä yksi valtakunnallinen seminaari, johon osallistuu lisäksi poliittista johtoa. Näiden lisäksi FCG fasilitoi jokaiselle koulutuksen järjestäjälle ja omistajakunnille neljä aluetilaisuutta, jossa keskitytään paikallisella tasolla strategisen kumppanuuden ja omistajaohjauksen kehittämiseen. Hankkeen lopulla toteutetaan sähköisesti ladattava julkaisu toimintamalleista ja tuloksista, jonka avulla myös muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat kehittää omaa toimintaansa.  

Hankekokonaisuutta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Kuntaliito ja hankkeeseen osallistuvat kunnat ja koulutuksen järjestäjät. 

Hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät ja kunnat

Hankkeeseen on lähtenyt mukaan 18 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. Yksi järjestäjistä on osakeyhtiömuotoinen, kolmessa omistajana on yksi kaupunki ja 14 kuntayhtymä. Mukana on lisäksi 55 omistajakuntaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuksen järjestäjät:  

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä​ 
Etelä-Savon Koulutus Oy​ 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä​ 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia​ 
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos​ 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda​ 
Koulutuskuntayhtymä Brahe​ 
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia​ 
Optima​ 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria​ 
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko​ 
Suupohjan koulutuskuntayhtymä​ 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur​ 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu​ 
Vamia (Vaasan kaupunki)​ 
Yläsavon koulutuskuntayhtymä​ 
Yrkesinstitutet Prakticum​ 

Kunnat: 

Iisalmi, Imatra, Isojoki, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kalajoki, Karijoki, Kauhajoki, Kerava, Kiuruvesi, Kokkola, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Lapinlahti, Lappeenranta, Lieksa, Lohja, Luoto, Maalahti, Masku, Mikkeli, Mustasaari, Muurame, Mynämäki, Mäntsälä, Naantali, Nivala, Nousiainen, Nurmes, Nurmijärvi, Närpiö, Outokumpu, Pedersören kunta, Pieksämäki, Pietarsaari, Pornainen, Porvoo, Pyhäjoki, Raahe, Raisio, Rusko, Siikajoki, Sipoo, Sonkajärvi, Tampere, Teuva, Tuusula, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vieremä, Vihti, Vöyri ja Ylivieska .

Ajankohtaista omistajaohjauksesta

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla omistaja voi vaikuttaa yhtiön hallintoon, strategiseen päätöksentekoon ja toimintaperiaatteisiin. Omistajaohjauksessa on kyse koulutuksen järjestäjien omistajakuntien, niiden omistaman koulutuskuntayhtymän tai -osakeyhtiön yhteisesti muodostettavista strategisista tavoitteista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee kevään 2024 aikana osana ammatillisen koulutuksen hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa kokeilulainsäädäntöä, joka alkaisi 1.1.2026 ja päättyisi 31.12.2033. Kokeilussa laajennettaisiin koulutuksen järjestäjän järjestämisluvan oikeuksia koulutuksen ja tutkintojen järjestämiseen​ sekä mahdollistettaisiin tutkintokieleksi englanti​. Uutena ohjausvälineenä kokeiltaisiin järjestäjän ja ministeriön välistä neuvottelumenettelyä​, mutta rajoituksia kokeilulupaan olisi kuitenkin osan tutkintojen kohdalla. 

Ajantasainen tieto kokeilulain etenemisestä löytyy ministeriön sivuilta.

Tietoa vuosina 2016–2018 toteutetusta vastaavasta hankkeesta

Kuntaliitto toteutti ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus eli OMA-projektin vuosina 2016–2018 Finnish Consulting Group FCG:n kanssa. Omistajaohjausprojektiin osallistui eri puolilta maata 38 kuntaa ja 13 koulutusorganisaatiota, joista 11 oli koulutuskuntayhtymiä ja kaksi osakeyhtiötä. Projektissa haluttiin tukea ja vahvistaa koulutusorganisaatioiden ja niiden jäsenkuntien strategista omistajaohjausta. Prosessin aikana kehitettiin kunkin alueen kannalta tarkoituksenmukaisia ohjausmekanismeja ja omistajaohjauksen toimintatapoja. 

Linkki julkaisuun hankkeesta.