Liikenne ja liikkuminen

Toimivilla liikenneyhteyksillä ja liikkumispalveluilla on keskeinen merkitys jokaiselle kunnalle ja alueelle. Työnjako liikenneväylien rakentamisessa ja kunnossapidossa on määritelty lainsäädännössä. Valtio vastaa kustannuksellaan maanteistä ja radoista, kunnat kaduista ja yksityiset tienpitäjät yksityisteistä. Kunnat, kaupungit ja MAL-kaupunkiseudut ovat liikenneinfran kehittämisessä ja kunnossapidossa keskeisiä toimijoita ja rahoittajia.

Liikennesuunnittelu on osa yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä tehtävää maankäytön suunnittelua. Monet liikennejärjestelyihin, liikennemääriin ja kulkumuotojen valintaan vaikuttavat seikat ratkaistaan jo yleiskaavan ja liikennejärjestelmäsuunnittelun tasolla.

Kunta huolehtii asemakaavoitetun alueen liikenne- ja katusuunnittelusta ja liikenteen ohjauksesta. Kunnan kadunpito mahdollistaa asukkaiden ja elinkeinoelämän liikenneyhteyksien toimivuuden ja kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset.

Lähes kaikki kunnat ovat osallistuneet joukkoliikenteen järjestämiseen tai tukemiseen jollakin tavalla, vaikka avoin joukkoliikenne ei ole kuntien lakisääteinen tehtävä. Isot kaupunkiseudut panostavat joukkoliikenteeseen merkittävästi.

Kuntien lakisääteisiä tehtäviä henkilökuljetuksissa ovat perusopetuslain mukaiset koululaiskuljetukset.

Kuntaliitto toimii kuntien edunvalvojana liikennettä koskevassa lainsäädännössä ja liikennepolitiikassa sekä tukee kuntien ja alueiden edellytyksiä huolehtia tehtävistään ja kehittää toimintaansa.

Lue lisää:

Kunnat ja valtion liikenneväylät

Liikennemerkkien käyttö kaduilla

Pyöräilykuntien verkoston virikeaineisto kunnille

Pyöräilykuntien verkoston pyöräliikenteen infrakustannusselvitys

Liikenneturvallisyystyö kunnissa

MAL-sopimusmenettelyn tila ja kehittämistarpeet

Kaupunkien osallistuminen valtiolle kuuluvien infrastruktuurihankkeiden rahoitukseen

Kunnan ja valtion yhteistyön ja kustannusvastuun periaatteet radanpidossa

Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa

Kuntien avustukset yksityisteille

Yksityistielain vaikutukset kunnan tehtäviin

Väylien merkitys kunnille -diaesitys 9.2.2024

 

Lausuntoja, yleiskirjeitä ja uutisia

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!