Korruptio ja eettisyys

Korruptio on vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyttö voi olla lainvastaista tai muuten epäeettistä toimintaa. Suomessa korruptiota esiintyy myös julkisessa hallinnossa.

Korruptionvastainen työskentelymme

Kuntaliitto on aktiivisesti mukana korruptionvastaisessa työskentelyssä. Tavoitteena on lisätä eettisesti kestävää, läpinäkyvää ja avointa toimintaa ja päätöksentekoa kunnallishallinnossa. Olemme myös oikeusministeriön korruptionvastaisen yhteistyöverkoston jäsen.

Tuottamamme korruptionvastainen materiaali sekä muita aiheeseen liittyviä julkaisuja on linkitetty tälle sivulle.

Korruption ja epäeettisen toiminnan määrittely

Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan määritelmän mukaan korruptio voi olla lainvastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa. Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla esimerkiksi

 • virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta sekä lahjusten lupaaminen, pyytäminen ja ottaminen
 • petos, kavallus, varastaminen ja yhteisten varojen väärinkäyttö
 • uhkailu ja väkivallalla pakottaminen
 • luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö
 • suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito
 • lakien ja määräysten kiertäminen
 • tosiasioiden vääristely
 • laiton seuranta ja tarkkailu
 • velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely
 • huonon hallinnon suojelu ja salailu
 • välinpitämätön johtamistyö
 • epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin.

Korruptio Suomessa kuntasektorilla

Kansainvälisten mittausten mukaan Suomi on alhaisen korruption maa. Suomessa raskaan korruption muodot ovat harvinaisia.

Suomessa korruptiota on tyypillisimmin havaittavissa politiikassa, taloudessa ja julkisessa hallinnossa. Tyypillisimpiä korruption muotoja ovat

 • suosinta
 • hyvä veli -verkostot
 • luottamusaseman väärinkäyttö
 • virkavelvollisuusrikkeet.

Korruption keskeisinä riskialueina pidetään

 • rakennusalaa
 • julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja
 • yhdyskuntasuunnittelua
 • poliittista päätöksentekoa
 • puolue- ja vaalirahoitusta.
   

Aiheesta lisää

Ohjeita ja muita julkaisuja

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijasivuja

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.