Korruptio ja eettisyys

Korruptionvastainen työskentely

Kuntaliitto on aktiivisesti mukana korruptionvastaisessa työskentelyssä. Tavoitteena on lisätä eettisesti kestävää, läpinäkyvää ja avointa toimintaa ja päätöksentekoa kunnallishallinnossa. Olemme myös oikeusministeriön korruptionvastaisen yhteistyöverkoston jäsen.

Tuottamamme korruptionvastainen materiaali sekä muita aiheeseen liittyviä julkaisuja on linkitetty tälle sivulle.

Korruption ja epäeettisen toiminnan määrittely

Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan määritelmän mukaan korruptio voi olla lainvastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa. Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla esimerkiksi

 • virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta sekä lahjusten lupaaminen, pyytäminen ja ottaminen
 • petos, kavallus, varastaminen ja yhteisten varojen väärinkäyttö
 • uhkailu ja väkivallalla pakottaminen
 • luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö
 • suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito
 • lakien ja määräysten kiertäminen
 • tosiasioiden vääristely
 • laiton seuranta ja tarkkailu
 • velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely
 • huonon hallinnon suojelu ja salailu
 • välinpitämätön johtamistyö
 • epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin.

Korruptio Suomessa kuntasektorilla

Kansainvälisten mittausten mukaan Suomi on alhaisen korruption maa. Suomessa raskaan korruption muodot ovat harvinaisia.

Suomessa korruptiota on tyypillisimmin havaittavissa politiikassa, taloudessa ja julkisessa hallinnossa. Tyypillisimpiä korruption muotoja ovat

 • suosinta
 • hyvä veli -verkostot
 • luottamusaseman väärinkäyttö
 • virkavelvollisuusrikkeet.

Korruption keskeisinä riskialueina pidetään

 • rakennusalaa
 • julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja
 • yhdyskuntasuunnittelua
 • poliittista päätöksentekoa
 • puolue- ja vaalirahoitusta.
   

Aiheesta lisää

Ohjeita ja muita julkaisuja

Kuntaliiton verkkopalvelussa

 • Korruptio ja eettisyys kunnassa
  Kuntaliiton maksuton verkkojulkaisu 2018.
 • Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista
  Mitä seikkoja kunnan henkilöstön ja luottamushenkilön on otettava huomioon, jos heille tarjotaan etuja, lahjoja tai vieraanvaraisuutta sidosryhmäyhteistyössä tai muussa toiminnassa? Lisäksi aiheeseen liittyvää oikeuskäytäntöä kesäkuuhun 2017 asti. Kuntaliiton yleiskirje 17/2017, 21.6.2017
 • Kuntajohtajien etiikkabarometri 2016–2017
  Olli-Pekka Viinamäki, Vaasan yliopisto. Kuntaliiton Uutta kunnista -julkaisusarja nro 3/2017.
  Kuntaliiton julkaisupankki kuntaliitto.fi-sivustolla

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijasivuja

tags