Korruptio ja eettisyys

Korruptionvastainen työskentely

Kuntaliitto on aktiivisesti mukana korruptionvastaisessa työskentelyssä. Tavoitteena on lisätä eettisesti kestävää, läpinäkyvää ja avointa toimintaa ja päätöksentekoa kunnallishallinnossa. Kuntaliitto on myös oikeusministeriön korruptionvastaisen yhteistyöverkoston jäsen.

Kuntaliiton tuottama korruptionvastainen materiaali ja muita aiheeseen liittyviä julkaisuja on linkitetty tälle sivulle.

Korruption ja epäeettisen toiminnan määrittely

Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan määritelmän mukaan korruptio voi olla lainvastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa. Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla esimerkiksi

 • virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta sekä lahjusten lupaaminen, pyytäminen ja ottaminen
 • petos, kavallus, varastaminen ja yhteisten varojen väärinkäyttö
 • uhkailu ja väkivallalla pakottaminen
 • luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö
 • suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito
 • lakien ja määräysten kiertäminen
 • tosiasioiden vääristely
 • laiton seuranta ja tarkkailu
 • velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely
 • huonon hallinnon suojelu ja salailu
 • välinpitämätön johtamistyö
 • epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin.

Korruptio Suomessa kuntasektorilla

Kansainvälisten mittausten mukaan Suomi on alhaisen korruption maa. Suomessa raskaan korruption muodot ovat harvinaisia.

Suomessa korruptiota on tyypillisimmin havaittavissa politiikassa, taloudessa ja julkisessa hallinnossa. Tyypillisimpiä korruption muotoja ovat

 • suosinta
 • hyvä veli -verkostot
 • luottamusaseman väärinkäyttö
 • virkavelvollisuusrikkeet.

Korruption keskeisinä riskialueina pidetään

 • rakennusalaa
 • julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja
 • yhdyskuntasuunnittelua
 • poliittista päätöksentekoa
 • puolue- ja vaalirahoitusta.

Ohjeita ja muita julkaisuja

Lue myös

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Lakimies

Työvapaalla 6.9. - 31.12.2021 | Tjänstledig 6.9. - 31.12.2021.

Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • päätöksenteko ja muutoksenhaku
 • julkisuus ja tietosuoja
 • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta