Päätöksenteko

Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Kunnan päätöksentekomenettelyä säätelevät pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Eri hallinnonaloilla on lisäksi lukuisia omia menettelysäännöksiä.

Kunnan viranomaisen päätöksentekomenettely voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen:

  • vireilletuloon
  • valmisteluun
  • päätöksentekoon
  • tiedoksiantoon
  • täytäntöönpanoon.

Lue aiheesta lisää niistä kertovilla verkkosivuiltamme (sininen palkki yllä).

 

Turpakäräjät-video: Milloin kunta voi muuttaa päätöksiään?

Juristimme Alexander Eriksson kertoo, että kuntien tekemät päätökset ovat pääsääntöisesti pysyviä. Niitä voidaan muuttaa vain, jos päätökseen on olemassa valtuuttava oikeudellinen säännös, kuten kuntalain otto-oikeus tai oikaisuvaatimusmenettely.

 

 

Aiheesta julkaisuissamme

Julkaisun kansi

EU kuntien esityslistoilla

Kartoitus 20 kunnan kunnanhallituksen esitys­lista-asioiden EU-kytköksistä vuosina 2022–2023 sekä
tapaustutkimus Helsingin kaupungin lautakunnista ja johtokunnista vuosina 2022–2023
Tutustu julkaisuun
Julkaisun kansi

Kunnan hallintosääntömalli

Hallintosäännössä annetaan lain mukaan tarpeelliset määräykset ainakin kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta.
Tutustu julkaisuun

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!