Sopimukset ja vahingonkorvaus

Rakennusurakan sopimusehdot

Lähtökohtaisesti rakennusurakkasopimuksen osapuolet voivat neuvotella välilleen millaisen sopimuksen tahtovat.

Sopimuksen neuvotteleminen alkutekijöistä lähtien vie kuitenkin paljon aikaa ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, joten yleensä rakennusurakkasopimuksissa hyödynnetään alan toimijoiden neuvottelemia yleisiä sopimusehtoja, kuten rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998), konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 2013) ja rakennustuotteiden yleiset toimitus- ja hankintaehdot (RYHT 2000).

YSE 1998-ehdot

Varsinaista rakennusurakkaa varten neuvotellut yleiset sopimusehdot ovat nykymuodossaan peräisin vuodelta 1998. YSE 1998-ehdot eivät ole laki, vaan koonti urakoitsija- ja tilaajapuolen yhteisesti neuvottelemista sopimusehdoista, joita voidaan soveltaa sopimuksen ohella yksittäisissä rakennuttamishankkeissa.

YSE 1998-ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi läpi koko urakkaketjuun, myös sivu- ja aliurakoihin. Niitä käytetään sääntönä elinkeinonharjoittajien väliseen rakennusurakkaan.

Kaikista urakan kannalta tärkeistä asioista kannattaa aina sopia urakkasopimuksessa tai ainakin viitata YSE 1998 -ehtoihin. YSE 1998-ehtojen soveltamista kannattaa harkita aina tapauskohtaisesti. Ja koska YSE 1998 -ehdot eivät ole laki, voivat osapuolet luonnollisesti tehdä urakkasopimuksen ilman niitäkin, joko kokonaisuudessaan tai osittain. Mikäli YSE 1998 -ehtoja halutaan sopimussuhteeseen soveltaa, täytyy siitä tehdä kirjaus itse sopimukseen.

YSE 1998-ehtojen soveltamistavat

Sopijapuolet voivat siis joko soveltaa tai olla soveltamatta YSE 1998 -ehtoja sopimussuhteeseensa. Yleisin tapa lienee niiden soveltaminen sellaisenaan, mutta mahdollista on myös niiden soveltaminen osittain, jolloin osa ehdoista otetaan käyttöön ja osa jätetään käyttämättä.

Lisäksi osapuolet voivat soveltaa YSE 1998 -ehtoja tapauskohtaisesti muokattuna, jolloin tiettyjä YSE-ehtojen kohtia muokataan paremmin osapuolten tarkoitusta vastaaviksi.

Tiettyjen ehtojen osalta tämä poikkeaminen pitää tehdä urakkasopimuksessa, muun muassa vakuuksien määrästä sopiminen, YSE 36 §. Osa ehdoista taas on sellaisia, että poikkeaminen voidaan toteuttaa asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä urakkasopimusta alempanakin olevissa sopimusasiakirjoissa. Esimerkkinä tästä rakennustuotteiden takuuaika, YSE 10 §.

Mistä saan YSE 1998-ehdot?

YSE 1998-ehdot voit hankkia Rakennustiedon verkkokaupasta. Ehdot on tarkastettu viimeksi joulukuussa 2016. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.