Perintä

Julkisoikeudelliset saatavat

Tyypillisiä julkisoikeudellisia maksuja kunnissa ovat esimerkiksi

  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
  • kirjastojen myöhästymismaksut, varatun aineiston noutamatta jättämisestä vaaditut maksut sekä kirjastojen tilavuokrat
  • jätemaksut ja
  • erilaiset oppilaitosmaksut.

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) eli verotäytäntöönpanolaki koskee julkisen saatavan ulosottoa, perustevalitusta, täytäntöönpanon keskeytystä ja vanhentumista.

Sen sijaan siitä säädetään erikseen, miten velkoja eli kunta voi:

  • Itse periä julkisen saatavan.
  • Suorittaa kuittauksen.
  • Antaa julkisen saatavan perintää koskevan toimeksiannon.

Viittaus muuhun lainsäädäntöön koskee paitsi veronkantolakia (769/2016) myös lakia saatavien perinnästä (513/1999) eli perintälakia, jota sovelletaan yleislakina perintään.

Lue myös

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista