Perintä

Julkisoikeudelliset saatavat

Tyypillisiä julkisoikeudellisia maksuja kunnissa ovat esimerkiksi

  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
  • kirjastojen myöhästymismaksut, varatun aineiston noutamatta jättämisestä vaaditut maksut sekä kirjastojen tilavuokrat
  • jätemaksut ja
  • erilaiset oppilaitosmaksut.

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) eli verotäytäntöönpanolaki koskee julkisen saatavan ulosottoa, perustevalitusta, täytäntöönpanon keskeytystä ja vanhentumista.

Sen sijaan siitä säädetään erikseen, miten velkoja eli kunta voi:

  • Itse periä julkisen saatavan.
  • Suorittaa kuittauksen.
  • Antaa julkisen saatavan perintää koskevan toimeksiannon.

Viittaus muuhun lainsäädäntöön koskee paitsi veronkantolakia (769/2016) myös lakia saatavien perinnästä (513/1999) eli perintälakia, jota sovelletaan yleislakina perintään.

Lue myös

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.