Valtiontuki

Valtiontukiohjeistusta

Tältä verkkosivulta löydät kotimaista ja EU-ohjeistusta valtiontukisääntelyyn.

Kotimaista ohjeistusta

Lainsäädäntöä

Kuntalaki, 15 luku, Kunnan toiminta markkinoilla
Finlex
 
Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Finlex 
 
Kansallista lainsäädäntöä valtiontuista työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi 
 
Yritystukineuvottelukunta
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi 

Ohjeita

EU:n valtiontukisääntely
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi

Ajankohtaista EU:n valtiontukisääntelystä
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi  

EU:n valtiontukisäännöt, TEM-esite (2014)
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi

Vähämerkityksellinen tuki eli de minimis -tuki
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi

Opas de minimis -tuista (2018, pdf)
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi 

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut - SGEI
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi

Ohje kuntien omistamien tonttien luovuttamisesta ja kunnan takauksen antamisesta ARA-asuntotuotantoon
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Kuntaliitto (ohje: syyskuu 2018)

Kunnan takaus ARA-asuntotuotantoa varten
Ohje kunnille. ARA, Valtiokonttori, Kuntaliitto, 15.11.2019 (pdf)

Muistio (4.11.2015) EU:n valtiontukisääntöjen vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmästä (4.11.2015) EU:n valtiontukisääntöjen vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmästä
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi

Kansallisten yritystukien yleiset edellytykset
Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi 

 

EU-sääntelyä ja komission ohjeistusta

EU-komission valtiontuen käsitettä koskeva tiedonanto (pdf, 2016)
EU-komissio, Eur-lex

Komission tiedonanto Julkisten viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista (pdf, 1997) 
Kumottu 2016. Korvattu EU-komission valtiontuen käsitettä koskevalla tiedonannolla (yllä). Eur-lex

Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina (pdf)
Eur-lex 

A. Treaty Provisions on State Aid (pdf)
EU-komission Lissabonin sopimuksen mukaiset valtiontukiartiklat englanniksi
ec.europa.eu

State Aid
EU-komission valtiontukisivusto englanniksi
ec.europa.eu

Ministeriön ohjeistusta, jota saatavana vain liitetiedostomuodossa (ylin liite)
sekä
Luentomateriaalia (liitteet alinna)

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt ja keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta. Kuntaliiton, työ- ja elinkeinoministeriön ja yhteistyöorganisaatioiden valtakunnallinen koulutuskierros 2015

 

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
siviililakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Pirkka-Petri Lebedeff

Etunimi
Pirkka-Petri
Sukunimi
Lebedeff
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2773
Kännykkä
+358 500 482 016
Vastuualueet
 • kuntakonserni ja sen ohjaus
 • kunnat ja markkinat
 • kilpailuneutraliteetti
 • yhtiöoikeus
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • konkurssioikeus
 • oikeudenkäynteihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet
Katariina Huikko

Etunimi
Katariina
Sukunimi
Huikko
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2135
Kännykkä
+358 50 566 4327
Vastuualueet
 • julkiset hankinnat
 • kunnat ja markkinat
 • EU:n valtiontuki
 • SGEI
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • johtamisen ongelmatilanteet
 • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat