Saatavan perintä ja vanhentuminen

Kunnissa saatavien perintätehtäviä hoidetaan sekä kuntien omana toimintana, että ulkoistettuna perintätoimistojen kautta.

Saatavien perimisen kannalta ne voidaan ryhmitellä seuraavasti:

  • yksityisoikeudelliset saatavat
  • julkisoikeudelliset saatavat
  • elatusapu- ja elatusturvasaatavat
  • rangaistuksen luontoiset maksut

Edellä mainitulla jaottelulla on merkitystä mm. korkojen ja ulosoton kannalta.

Toinen merkittävä ryhmittely on jakaa saatavat

  • kuluttajasaataviin ja
  • muihin saataviin.

Kuluttajasuojalain mukaan kuluttajasaatavalla tarkoitetaan saatavaa luonnolliselta henkilöltä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. Jaottelulla on merkitystä perintäkulujen enimmäismäärien suhteen.

Tämän sivun alasivuilla käsitellään yksityisoikeudellisia saatavia, julkisoikeudellisia saatavia sekä vapaaehtoista perintää.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

Lainsäädäntöä

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!