Saatavan perintä ja vanhentuminen

Kunnissa saatavien perintätehtäviä hoidetaan sekä kuntien omana toimintana, että ulkoistettuna perintätoimistojen kautta.

Saatavien perimisen kannalta ne voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • yksityisoikeudelliset saatavat
 • julkisoikeudelliset saatavat
 • elatusapu- ja elatusturvasaatavat
 • rangaistuksen luontoiset maksut

Edellä mainitulla jaottelulla on merkitystä mm. korkojen ja ulosoton kannalta.

Toinen merkittävä ryhmittely on jakaa saatavat

 • kuluttajasaataviin ja
 • muihin saataviin.

Kuluttajasuojalain mukaan kuluttajasaatavalla tarkoitetaan saatavaa luonnolliselta henkilöltä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. Jaottelulla on merkitystä perintäkulujen enimmäismäärien suhteen.

Tämän sivun alasivuilla käsitellään yksityisoikeudellisia saatavia, julkisoikeudellisia saatavia sekä vapaaehtoista perintää.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

Lainsäädäntöä

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
siviililakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvausoikeus
 • perintä ja saatavan vanhentuminen
 • yhtiöoikeus
 • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet