Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskut

Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskut ovat toimittajalta saatavia laskuja, jotka kohdistuvat hankittuun tuotteeseen, investointiin tai palveluun.  

Ostolaskujen julkisuus 

Ostolaskut ovat lähtökohtaisesti julkisia viranomaisen asiakirjoja, ja siksi niistä saatetaan tehdä tietopyyntöjä. Ostolaskudatassa voi kuitenkin olla salassa pidettävää tietoa ja toiminimiä koskevia henkilötietoja. Salassa pidettävää tietoa ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Henkilötietojen osalta on ennen luovutusta selvitettävä, onko pyytäjällä oikeus käsitellä näitä tietoja. Esimerkiksi yksityisiin tai journalistisiin tarkoituksiin on aina mahdollista käsitellä myös henkilötietoja, mutta kaupallisiin tarkoituksiin ei. 

Ostolaskujen avaaminen eli julkaiseminen 

Ostolaskudatan avaamisessa laskujen sisältöön liittyviä kenttiä julkaistaan määrämuotoisena tietueena esimerkiksi avoindata.fi-sivustolla. Avattavia kenttiä ovat mm. toimittajan nimi ja y-tunnus, laskun summa ja kirjanpidon tilinumero. Kuntaliiton suosituksessa on määritelty avattavat kentät. 

Ostolaskudatan avaaminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista. Datan avaaminen voi kuitenkin olla hyödyllistä: se edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa sekä tukee kunnan kustannustietoista toimintatapaa. Ostolaskudatan avaaminen kunnan taloushallinnon järjestelmistä helpommin käytettävään muotoon ja kenen tahansa ulottuville voi edesauttaa myös kunnan oman toiminnan suunnittelua ja johtamista. 

Mitä ostolaskudatan avaaminen tarkoittaa ja keille siitä on hyötyä


Miksi ja miten Porvoo ja Lappeenranta avasivat ostolaskudatansa

 


Mitä tietosuojalaki ja julkisuuslaki sanovat ostolaskudatan avaamisesta?
 


Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!