Luottamushenkilöt

Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamista varten

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa.

Luottamustoimen hoito

Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten.

Työnantaja voi kuitenkin kieltäytyä antamasta vapaata, jos työnantaja ei ole saanut tietoa tarvittavasta vapaasta viimeistään 14 päivää ennen kokouspäivää ja työnantajalla on kieltäytymiselleen työhön liittyvä painava syy.

Kunnan määräämiin muihin tehtäviin sekä valtuustoryhmän kokoukseen osallistumista varten tarvittavasta vapaasta kunnan luottamushenkilön on sovittava työnantajansa kanssa.

Luottamushenkilön on ilmoitettava toimielimen ja valtuustoryhmän kokousajankohdat ja kunnan määräämät luottamustehtävät työnantajalleen viipymättä sen jälkeen, kun hän on saanut ne tietoonsa. Työnantajan on pyydettäessä annettava kirjallinen selvitys kieltäytymisensä perusteista.

On syytä huomata, että oikeus saada vapaata työstä koskee nimenomaan kuntalain mukaisten kunnan toimielinten virallisia kokouksia.

Kunnan toimielimiä ovat kuntalain mukaan

  • valtuusto
  • kunnanhallitus ja sen jaostot
  • lautakunnat ja niiden jaostot
  • johtokunnat ja niiden jaostot sekä
  • toimikunnat.

Esimerkiksi valtuustoryhmien kokoukset ja budjettiseminaarit eivät sen sijaan ole kunnan toimielinten kokouksia.

Työntekijän ilmoitettava kokouksesta vähintään 14 päivää ennen kokouspäivää

Oikeus saada vapaata työstä edellyttää, että työnantaja on saanut tiedon tarvittavasta vapaasta vähintään 14 päivää ennen kokousta. Näin varmistetaan, että työnantajalla on ollut mahdollisuus työaikajärjestelyillä tai muilla toimenpiteillä varautua työntekijän poissaoloon. Mikäli työnantaja saa tiedon kokouksesta myöhemmin ja kieltäytymiseen on painava syy, voi työnantaja kieltäytyä antamasta vapaata.

Kokouksen osallistumista varten myönnettävä vapaa koskee myös luottamustoimen osallistumisen edellyttämää matkustusaikaa työpaikalta kokouspaikalle.

Kunnan määräämää muuta kuin kuntalaissa tarkoitetun kunnan toimielimen kokoukseen liittyvää luottamustoimen hoitamista varten tarvittavasta vapaasta kunnan luottamushenkilön on sovittava työnantajansa kanssa.

 

Turpakäräjät: Luottamushenkilön oikeus saada palkkatyöstään vapaata luottamustehtäviä varten. Riitta Myllymäki 27.1.2022

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!