Kuntien ja kuntayhtymien yhteistoiminta

Liikelaitoskuntayhtymä

Kuntien ja kuntayhtymien yhdessä perustamasta kuntayhtymästä, jonka tehtävänä on kunnallisen liikelaitoksen ylläpitäminen, käytetään nimitystä liikelaitoskuntayhtymä. Tällaisen liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitoskuntayhtymä (Kuntalaki 65.2§).

Liikelaitoskuntayhtymä on yksi kuntayhtymien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. Siihen sovelletaan kuntayhtymää koskevia säännöksiä. Lisäksi siihen sovelletaan kunnallista liikelaitosta koskevia säännöksiä, joista on säädetty erikseen kuntalain 9 luvussa. Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka on pakollinen toimielin liikelaitoskuntayhtymästä. Yhtymäkokouksesta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 66 §:ssä. Liikelaitoksella on johtokunta, josta säädetään kuntalain 67§:ssä. Kuntalain 120 §:ssä säädetään kunnallisen liikelaitoksen taloudesta.

Liikelaitoskuntayhtymällä on oma perussopimuksensa ja oma hallintosääntönsä.

Kuntayhtymää ja sen hallintomalleja on käsitelty yksityiskohtaisemmin sivulla:

Kuntayhtymä kuntalaki 2015
 

Kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi

Kuntalain 9 luvussa säännellään kunnallisista liikelaitoksista. Kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi tapahtuu muuttamalla kuntayhtymän perussopimusta ja kuntayhtymän hallintosääntöä siten, että ne täyttävät kuntalaissa liikelaitoskuntayhtymälle asetetut vaatimukset.

Muutoksessa on kysymys kuntayhtymän hallinnollisen rakenteen ja toimialan muuttamisesta. Perussopimuksen muuttaminen ei tarkoita oikeushenkilön lakkaamista tai uuden perustamista. Oikeushenkilö pysyy samana muutettaessa kuntayhtymä liikelaitoskuntayhtymäksi perussopimuksen muutoksella.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.