Kuntien ja kuntayhtymien yhteistoiminta

Liikelaitoskuntayhtymä

Kuntien ja kuntayhtymien yhdessä perustamasta kuntayhtymästä, jonka tehtävänä on kunnallisen liikelaitoksen ylläpitäminen, käytetään nimitystä liikelaitoskuntayhtymä. Tällaisen liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitoskuntayhtymä (Kuntalaki 65.2§).

Liikelaitoskuntayhtymä on yksi kuntayhtymien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. Siihen sovelletaan kuntayhtymää koskevia säännöksiä. Lisäksi siihen sovelletaan kunnallista liikelaitosta koskevia säännöksiä, joista on säädetty erikseen kuntalain 9 luvussa. Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka on pakollinen toimielin liikelaitoskuntayhtymästä. Yhtymäkokouksesta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 66 §:ssä. Liikelaitoksella on johtokunta, josta säädetään kuntalain 67§:ssä. Kuntalain 120 §:ssä säädetään kunnallisen liikelaitoksen taloudesta.

Liikelaitoskuntayhtymällä on oma perussopimuksensa ja oma hallintosääntönsä.

Kuntayhtymää ja sen hallintomalleja on käsitelty yksityiskohtaisemmin sivulla liikelaitoskuntayhtymä.
 

Kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi

Kuntalain 9 luvussa säännellään kunnallisista liikelaitoksista. Kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi tapahtuu muuttamalla kuntayhtymän perussopimusta ja kuntayhtymän hallintosääntöä siten, että ne täyttävät kuntalaissa liikelaitoskuntayhtymälle asetetut vaatimukset.

Muutoksessa on kysymys kuntayhtymän hallinnollisen rakenteen ja toimialan muuttamisesta. Perussopimuksen muuttaminen ei tarkoita oikeushenkilön lakkaamista tai uuden perustamista. Oikeushenkilö pysyy samana muutettaessa kuntayhtymä liikelaitoskuntayhtymäksi perussopimuksen muutoksella.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!