Sopimukset

Sopimuksenteossa erehdyttäminen

Sopimusta ei tule koskaan allekirjoittaa tai muulla tavoin hyväksyä ilman kaikkien sopimusehtojen huolellista lukemista mukaan lukien liitteet ja/tai viitaukset yleisiin sopimusehtoihin. Kunnilla elinkeinonharjoittajina ei ole kuluttajiin rinnastettavaa oikeutta peruuttaa jo tehtyä oikeustointa.

Kuvituskuva

Sopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus

Sopimus sitoo sopijakumppania koko sopimuskauden niillä ehdoin, joilla sopimus on solmittu. Pääsääntö on, että sopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus. Vastaus voi olla myös suullinen.

Tästä pääsäännöstä on poikkeuksia. Esimerkiksi hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa sopimuksissa hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintalaki ei koske pienhankintoja, joten niihin sovelletaan edellä mainittua pääsääntöä.

Milloin sopimus on pätemätön

Selkeästi erehdyttämällä aikaansaatu sopimus ei sido kuntaa. Sopimus voi olla pätemätön myös siksi, että kunnan työntekijällä ei ole ollut oikeutta tehdä sopimuksia kunnan puolesta. Näihin tilanteisiin vetoamien tarkoittaa usein sitä, että asiaan tulee hakea tuomioistuimen ratkaisu.

Prosessit ja ohjeistus kuntoon!

Helpoin tapa välttää ongelmalliset tilanteet on laatia selkeä ohjeistus niistä menettelytavoista, joilla sopimuksia kunnassa solmitaan. Ohjeessa kannattaa kieltää sopimusten solmiminen puhelimitse.

Kaupustelijoilla on tapana lähestyä useita saman kunnan tai lähikuntien paikkoja. Lisäksi kunnilta saamamme palautteen mukaan tyypillisiin loma-aikoihin, kesällä, syksyllä ja vuodentaitteessa, kun osa vakituisesta henkilöstöstä on pois, ns. ”huijariyritykset” aktivoituvat.

Selkeä hälytyssignaali on yhteyttä ottaneen yrityksen kiire saada tilaus. Sopimuksiin yritetään usein erehdyttää myös kertomalla edeltäjän tai esimiehen jo käytännössä sopineen soittajan kanssa sopimuksen solmimisesta. Tyypillisiä ovat myös tilanteet, joissa kerrotaan kunnalla olevan jo sopimus – esimerkiksi kunnan mainos kaupallisilla nettisivuilla – kyseisen yrityksen kanssa, ja nyt olisi tarkoitus vain jatkaa sopimusta.

Sopimukseen ei koskaan tule suostua vain siksi, että se tuntuu sillä hetkellä helpoimmalta tavalla päästä eroon puhelimessa olevasta kauppiaasta.
 

Aiheesta lisää

Sopimusjohtaminen ja -hallinta
Sopimukset ja vahingonkorvaus

Kuntaliiton aiemmat ohjeistukset (vanhimmat liitetiedostona)

  • "Huijariyritykset" taas aktiivisina (2019)
  • Kesä, kärpäset ja "huijariyritykset" tulevat (2016)
  • Kuntien erehdyttäminen sopimuksenteossa (2015)
  • Kuntien tilauksia ei tule tehdä tai vahvistaa puhelimessa (2013)
  • Varoitus tavaramerkin rekisteröinnistä (2013)
  • Kuntien työntekijöitä erehdytetään tekemään pätemättömiä sopimuksia (2011)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!