Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukkaiden palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kunta ja hyvinvointialue ovat juridisesti tasavertaisia toimijoita ja niille on määritelty lainsäädännössä omat tehtävänsä. Yhteisille asukkaille toteuttavien palveluiden onnistunut toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä. Näitä yhteistyötarpeita on mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspinnoilla, lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, vammaisten palveluissa, ikäihmisten palveluissa, kotoutumisessa sekä turvallisuuden ja varautumisen tehtäväkokonaisuuksissa. Lisäksi merkittävä yhdyspintakokonaisuus on työllisyyden edistäminen, jonka yhdyspintatyöhön vaikuttaa hyvinvointialueuudistuksen lisäksi käynnissä oleva TE-palvelut 2024-uudistus.  Kunnissa ja hyvinvointialueella on tärkeää olla yhteinen näkemys siitä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan, mistä lähdetään ja millä keinoin yhteisiin tavoitteisiin päästään. Tätä yhteistyötä on myös kyettävä onnistuneesti johtamaan. 

Kuntaliitto ry:n, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat -projektissa edistetään, seurataan ja tuetaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä tuottamalla mm. työvälineitä, toimintamalleja, suosituksia ym. kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tueksi. Projektissa myös tunnistetaan, kootaan ja jaetaan hyviä yhteistyökäytänteitä kunnista ja hyvinvointialueilta ja se tukee Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman toimeenpanoa. Projektissa jatketaan aiemman yhdyspintaprojektin (2022-2023) työskentelyä. 

Oletko jo tutustunut?

Kysely yhdyspinnoista hyvinvointialueiden johdolle: hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyössä riittää tekemistä

 

Yhdyspintafoorumit ja muut tapahtumat

Järjestämme kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön liittyvän webinaarisarjan, jossa keskitytään yhteen yhdyspintoihin liittyvään teemaan kerrallaan. Nämä verkkotapahtumat ovat kaikille avoimia, mutta ne on suunniteltu erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä sidosryhmien edustajille. Yhdyspintafoorumien lähetykset ja tallenteet ovat katsottavissa Studiolinjat-verkkosivuilla ja kaikki esitysmateriaalit löytyvät tämän sivun alalaidan haitarista.

Vuoden 2024 yhdyspintafoorumit:
Forum om kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor: Aktuellt 15.3.
Työllisyyden edistäminen 23.4.

Avaa kaikki

Lisätietoa ja materiaaleja yhdyspintoihin liittyen

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista