Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukkaiden palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kunta ja hyvinvointialue ovat juridisesti tasavertaisia toimijoita ja niille on määritelty lainsäädännössä omat tehtävänsä. Yhteisille asukkaille toteuttavien palveluiden onnistunut toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä. Näitä yhteistyötarpeita on mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspinnoilla, lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, vammaisten palveluissa, ikäihmisten palveluissa, kotoutumisessa sekä turvallisuuden ja varautumisen tehtäväkokonaisuuksissa. Lisäksi merkittävä yhdyspintakokonaisuus on työllisyyden edistäminen, jonka yhdyspintatyöhön vaikuttaa hyvinvointialueuudistuksen lisäksi käynnissä oleva TE-palvelut 2024-uudistus.  Kunnissa ja hyvinvointialueella on tärkeää olla yhteinen näkemys siitä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan, mistä lähdetään ja millä keinoin yhteisiin tavoitteisiin päästään. Tätä yhteistyötä on myös kyettävä onnistuneesti johtamaan. 

Kuntaliitto ry:n, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat -projektissa edistetään, seurataan ja tuetaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä tuottamalla mm. työvälineitä, toimintamalleja, suosituksia ym. kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tueksi. Projektissa myös tunnistetaan, kootaan ja jaetaan hyviä yhteistyökäytänteitä kunnista ja hyvinvointialueilta ja se tukee Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman toimeenpanoa. Projektissa jatketaan aiemman yhdyspintaprojektin (2022-2023) työskentelyä. 

Oletko jo tutustunut?

TE-palvelut 2024 -uudistus: Kansalliset suositukset yhdyspintojen rakentamiseen alueelle on julkaistu

Kysely yhdyspinnoista hyvinvointialueiden johdolle: hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyössä riittää tekemistä

 

Yhdyspintafoorumit ja muut tapahtumat

Järjestämme kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön liittyvän webinaarisarjan, jossa keskitytään yhteen yhdyspintoihin liittyvään teemaan kerrallaan. Nämä verkkotapahtumat ovat kaikille avoimia, mutta ne on suunniteltu erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä sidosryhmien edustajille. Yhdyspintafoorumien lähetykset ja tallenteet ovat katsottavissa Studiolinjat-verkkosivuilla ja kaikki esitysmateriaalit löytyvät tämän sivun alalaidan haitarista.

Vuoden 2024 yhdyspintafoorumit:
Työllisyyden edistäminen 23.4.

Avaa kaikki

Lisätietoa ja materiaaleja yhdyspintoihin liittyen

Esitysmateriaalit

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tilanne - Kunta- ja aluekierroksen raportti 2023

The state of cooperation between munici-palities and wellbeing services counties – Report on the tour of municipalities and counties in 2023 in English

Esitysmateriaali 31.1. Opiskeluhuolto

Esitysmateriaali: Strateginen yhteistyö ja johtaminen

Esitysmateriaali 24.11. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja lähisuhdeväkivalta 24.11.

Esitysmateriaali 20.11. Työllisyyden yhdyspintojen yhteistyön mahdollisuuksista - esimerkkinä työpajatoiminta

Esitysmateriaali 16.11. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintafoorumi: Järjestöt, kunnat ja hyvinvointialueet kohti vuotta 2024 - mitä yhdyspinnoilla tapahtuu?

Esitysmateriaali 27.10. Ikäihmisten palvelut

Esitysmateriaali 29.9. Palveluverkko, maankäyttö ja kiinteistöt

Esitysmateriaali 4.10. Työllisyyden edistämisen yhdyspinnat -verkostotilaisuus

Esitysmateriaali 25.8. Päihteet ja mielenterveys lasten ja nuorten hyvinvointia haastamassa

Esitysmateriaali 17.8. Info- ja keskustelutilaisuudesta ruoka-avun järjestämisestä

Esitysmateriaali 26.5. Työllisyyden edistäminen

Esitysmateriaali 12.5. Alle kouluikäisten lasten palvelut

Esitysmateriaali Vaikuttavat vaikuttamistoimielimet - 23.8.

Esitysmateriaali 28.4. Järjestöyhteistyö

Esitysmateriaali: yhdyspintafoorumi 24.3. Elinvoimaiset alueet

Esitysmateriaali: yhdyspintafoorumi 24.2. Varautuminen ja turvallisuus

Esitysmateriaali: 20.1. Kotoutuminen

Esitysmateriaali 16.12. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät ja yhteistyö -diasetti

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista