Ajankohtaista ODA -hankkeesta

Lapsi ja mies leikkii hiekkalaatikossa

Uusi vuosi on alkanut ODA-projektissa vauhdikkaasti ja tulevien viikkojen ja kuukausien aikana tulee tapahtumaan paljon. ODA:n mvp (minimum viable product) eli minimitoiminnallisuudet sisältävä tuote, valmistuu toukokuussa. Ensimmäisenä varsinaisista ODA-tuotteista kokeiluun valmistuu ylähengitystien oirearvio. Kokeilun aikana keräämme palautetta sekä asiakkailta että ammattilaisilta siitä, auttoiko palvelun käyttö asiakkaan ongelman tai huolen ratkaisemisessa. Saadun palautteen perusteella teemme päätöksiä siitä, onko palvelun käyttö laajennettavissa myös muille kuin ensivaiheessa pilotoiville ODA-organisaatioille.

Myös muiden ODA-palvelujen sisältöjen osalta työtä tehdään edelleen täysillä. Hyvinvointitarkastuksen eli Omavoinnin ensimmäinen versio tulee koostumaan ytimenä toimivasta Kustannus Oy Duodecimin STAR-terveyskyselystä ja Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari WHOQOL-BREF:stä. Omavoinnin tarkoituksena on pyrkiä tunnistamaan ne asiakkaat, joilla on korkea sairastumisriski sekä toimintakyvyn vaje usealla osa-alueella ja joille suositellaan vastaanottokäyntiä sekä hoito- ja palvelusuunnitelman tekemistä. Toisaalta ihan yhtä tärkeää on tunnistaa ne asiakkaat, joilla on vaikeuksia tarttua elintapamuutoksiin. Heitä pyrimme kannustamaan muutoksen tekemiseen ja ottamaan muutoksen tueksi esimerkiksi ODA:n sähköinen hyvinvointivalmennus tai antaa heille mahdollisuus kontaktoida ammattilaista esimerkiksi chatin tai kirjallisen yhteydenottopyynnön kautta. Hyvinvointitarkastuksen ideana on, että siihen on ketterästi lisättävissä uusia moduleja, jotka voivat olla esimerkiksi kyselypatteristoja tai mittareita, joilla arvioidaan tietyn kohderyhmän, esimerkiksi vammaisten tai vaikkapa lasten ja nuorten, tilannetta ja palvelujen tarvetta.

Valmistumassa on myös 13+4 oire- ja hyvinvoinnin arviota eli Oma-arviota. Näitä ovat: selkäkipu, olkapään kipu ja polven oireet, närästys, peräaukon oireet ja ripuli(n oireet), hengitystietulehduksen kriittiset oireet, yskän, kurkkukivun ja korvatulehduksen oireet sekä päänsärkyyn, silmätulehduksen oireisiin, virtsatieinfektion oireisiin liittyvät arviot. Sosiaalipalvelujen Oma-arvioista valmistuu omaishoidontuen, henkilökohtaisen avun sekä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetustuen arviot. Näiden sisältöjä ja käyttöliittymiä palvelumuotoillaan ammattilaisten kanssa maalis-huhtikuussa. Asiakkaiden kanssa palvelumuotoilua tehtiin jo syksyllä. Saadun palautteen perusteella hiomme käyttöliittymiä, sisältöjä ja tekstejä vastaamaan paremmin ammattilaisten tarpeita ennen kuin varsinaiset pilotit aloitetaan. Uusia Oma-arvioita toteutetaan kysynnän mukaan jatkokehitysvaiheessa.

Toiminnallisen muutoksen aikaansaaminen on ODA:n tärkein tavoite. Sähköiset palvelut tukevat ja mahdollistavat muutoksen. Yli kolmekymmentä pilottitiimiä on valmennettu kehittämään asiakastyön prosessejaan Lean-periaatteiden mukaisesti ja valmennukset ovat tuottaneet positiivisia muutoksia piloteissa. Oulussa ikäihmisten sosiaalipalvelujen palveluohjauksen yhteydenotot on ohjattu Aino-palveluun, jolloin suurin osa asiakkaista saa tarvitsemansa ohjauksen ensimmäisellä kontaktilla ilman ohjausta varsinaiseen ikäihmisten Palveluohjaus-yksikköön. Tampereella puolestaan on otettu käyttöön virtsatieinfektio-oireisen asiakkaan sähköinen esitietolomake, jonka käytöllä on voitu tehostaa kontaktia, kun ammattilaisella on ollut mahdollisuus tutustua etukäteen asiakkaan tietoihin eikä aikaa ole kulunut kirjaamiseen. Turun Ulkomaalaistoimistossa on perustettu uusi vastaanotto- ja ohjaustiimi, jossa asiakas saa oikean ohjauksen omalla kielellään ja pääsee palveluun heti. Nämä ja monet muut hyvät muutokset motivoivat pilotteja jatkamaan asiakastyön prosessien hiomista asiakasystävällisempään suuntaan.