Sivistys ja sote

Sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspinnat (SISOTE) on laaja ja moninainen kokonaisuus. Sujuvaa yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi kuntien vastuulla olevien varhaiskasvatuksen, eri koulutusmuotojen, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointialueen vastuulla olevien neuvolan ja kouluterveydenhuollon, vammaispalvelujen, lastensuojelun, perhetyön ja kuntoutuksen yhdyspinnoilla. Lisäksi kuntien ja hyvinvointialueiden molempien vastuulla olevia palveluita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä opiskeluhuolto.  

Sivistys- ja sote-palveluiden osalta tuemme hyvinvointialueiden ja kuntien sekä muiden koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä ja toimivia yhteistyörakenteita.  Tarkoituksena on myös tunnistaa sivistyksen ja soten kytköksiä myös muihin yhdyspintakokonaisuuksiin. Sisote-työskentelyssä tuomme yhteen edustajia sivistyspalveluista ja hyvinvointialueilta erilaisten yhdyspintateemojen merkeissä, lisäämme tietoa ja ymmärrystä yhdyspintatyön kehittämisen tarpeesta sekä edistämme hyvien yhteistyömallien valmistelua alueilla. Työskentelyyn liittyy erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja työpajatyöskentelyä ja siinä voimme tuottaa suosituksia, oppaita tai muuta materiaalia tehtäväkohtaisten sivistys- ja sote-palveluihin liittyvän yhdyspintavalmistelun tueksi.  

Ajankohtaista:

Kysely opiskeluhuollon yhteistyön toimivuudesta

Kuntaliiton ja Hyvillin tilannekatsaus alueellisista sivistys- ja sote-palvelujen yhteistyöryhmistä ja perhekeskuksista

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä

Yhteistyö kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnassa kunnan ja hyvinvointialueen välillä on jatkossa mahdollista

Materiaalit

Alle kouluikäisten lasten palvelut 12.5., esitysmateriaali

Sivistyksen ja soten yhdyspinnat, esitysmateriaali 25.11. (pdf)

Sivistyksen ja soten yhdyspinnat, webinaaritallenne 25.11. 

Taidekokoelmat ja julkinen taide (pdf)

UUTTA: Opiskeluhuollon järjestäminen vuonna 2023 - pikaopas muutoksessa

Sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspinnat toimiviksi - seminaarin 3.11. esitysmateriaali (pdf)

 

Tutustu kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuomme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa.

 

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.