Yhteistyön yleiset toimintamallit ja johtamisen rakenteet

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyölle on tärkeää määritellä pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää yhteistä tahtotilaa sekä yhdessä valmisteltuja rakenteita ja toimintamalleja. Hyvinvointialueen ja kuntien on lain mukaan käytävä yhteistyötä ja työnjakoa koskevat neuvottelut vähintään kerran valtuustokaudessa. 

Yhteistyön yleisten toimintamallien ja johtamisen rakenteiden osalta mallinnamme kuntien ja hyvinvointialueiden yhteiseen johtamiseen liittyviä menettelyitä, kuten strategiatyötä, johtamismallia ja neuvotteluja. Työskentelyssä määritellään ne asiakokonaisuudet, joista kuntien ja hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden kanssa tulisi neuvotella. Tavoitteenamme on myös löytää kärkiä, painopisteitä ja teemoja, jotka yhdistävät kuntia ja hyvinvointialueita. Työskentelyllä tuemme myös yhteisen tietopohjan ja tilannekuvan luomista ja käytettävyyttä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyössä.  

Suositukset hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön strategisen johtamiseen on päivitetty

Kuntien ja hyvinvointialueiden neuvotteluiden sisältöön ja järjestämistapoihin suosituksia

Hyvä johtaminen on avain hyvinvointialueuudistuksen onnistumiseen - 
Lue Liisa Jurmun ja Sami Niemen kolumni! 

 

Lisätietoja yhteistyön yleisiin toimintamalleihin ja johtamisen rakenteisiin:

Sami Niemi, sami.niemi@kuntaliitto.fi
Jarkko Majava, jarkko.majava@kuntaliitto.fi
Sami Uotinen (Hyvil), sami.uotinen@hyvil.fi

 

Liitteet:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista