Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on jaettu ja yhteinen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Lainsäädäntö velvoittaa kuntia ja hyvinvointialueita neuvottelemaan vähintään kerran vuodessa keskenään sekä muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.     

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueella määrittelemme kunnan ja hyvinvointialueen roolit ja vastuut monialaisen hyvinvoinnin edistämisen osalta. Lisäksi tuemme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyörakenteiden, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa ja toteuttamisessa, hyten osalta. Tavoitteenamme on myös levittää nykyisissä rakenteissa tunnistettuja, vaikuttavia yhteistyömalleja. Määrittelemme hyte-työskentelyn tueksi myös hyte-johtamisessa tarvittavaa tietopohjaa ja etsimme yhteistä hyödynnettävissä olevaa tiedolla johtamisen kokonaisuutta hyte-johtamiseen ja siihen liittyvään yhteistyöhön. Tuemme myös järjestöyhteistyön toteuttamista yhdyspinnoilla.  

  •  

Lisätietoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintoihin liittyen:

Sami Niemi (Kuntaliitto), sami.niemi@kuntaliitto.fi
Tarja Tenkula (Hyvil), tarja.tenkula@hyvil.fi
Liisa Jurmu, liisa.jurmu@kuntaliitto.fi

 

Avaa kaikki

Tutustu kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuomme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa.

 

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista